Plechtige opening Bogerd in WZC De Bijster

Plechtige opening Bogerd in WZC De Bijster

Veel later dan eerst gepland – vooral door de pandemie – kon op 20 juni eindelijk het nieuwe gebouw plechtig ingehuldigd worden. Er was een ruime belangstelling en vertegenwoordiging vanuit de GZA en Amate aanwezig.

Plechtige opening Bogerd in WZC De Bijster2

Ida Verleyen, algemeen directeur van de GZA, opende de plechtigheid, en situeerde het doel van het gebouw en de traditie vanuit de Gasthuiszusters om een nieuw gebouw in te zegenen. Gaston Van Tichelt, burgemeester van Essen, vertelde onder andere over de band die De Bijster en Essen hebben. Campusverantwoordelijke Kristine Gabriëls had het vooral over de inhoud van Kleinschalig Genormaliseerd Wonen, een bewuste keuze die onder andere een gespecialiseerde aanpak vereist.

Plechtige opening Bogerd in WZC De Bijster3
Pater Hugo Gotink
Inzegening door Pater Hugo Gotink

Na een sfeervol stukje muziek volgde de inzegening door Pater Hugo Gotink. Dit werd ingeleid door een mooi tekstje over geschiedenis, wensen en hoop. Enkele fragmenten:

Eens was hier een weide aan de grens, naast een zandweg
Later een bogerd, boomgaard, met een wandelpad naar de bloementuin
Hier kwamen de zusters tot rust, begonnen ze hun bedeweg naar de grot
Hun gebeden druppelden op de aarde en brachten vrucht voort
Mensen zijn de bouwstenen met hun ideeën, geestdrift, zorg en vriendschap
Een thuis bouw je met mensen, met medewerkers en gasten
Een plek van vertrouwen en geborgenhed, waar er beperkingen mogen zijn
Waar men thuis kan komen bij elkaar en bij zichzelf
Er wordt hier intens geleefd, beleefd, er is toekomst
Er is een keuken waar de geuren blije herinneringen, die ergens ver zijn opgeborgen, oproept
Een salon waar de muziek van een orgel het oude ik doet herleven
Een tuin waar de zon schijnt en waar lief en leed wordt gedeeld

Plechtige opening Bogerd in WZC De Bijster4

Het was een mooie namiddag:

• door het prachtige weer
• door de stemmige plechtigheid
• door de vele aanwezigen
• door de prima verzorgde receptie

GP

Facebook31
Twitter
Follow Me
Tweet