Laatste nieuws:
Plaatselijk hinder door wegenwerken

Plaatselijk hinder door wegenwerken

Rioleringswerken De Vennekens

Op woensdag 24 november zijn er rioleringswerken gestart in wijk De Vennekes te Gooreind. In eerste instantie wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de Oude Baan tot aan de eerste zijtak van de Vennekens (thv huisnummer 2). Op dit stuk zal vermoedelijk tot het einde van dit jaar (2021) gewerkt worden. Na de werken wordt het regenwater van de woningen apart afgevoerd naar grachten en een bufferzone, zodat dit zoveel mogelijk ter plaatse kan infiltreren. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Het gemeentelijk aandeel bedraagt ruim 90 duizend euro, de rest is ten laste van Hidrorio en Pidpa. Ongetwijfeld zullen deze werken enig ongemak teweegbrengen. Aan de bewoners wordt gevraagd de voertuigen tijdig (voor 07:00) buiten de werkzone te verplaatsen. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtsbijzijnde hoek van de straat.

Aanleg fietspad en riolering Sint Lenaartseweg

In de Sint-Lenaartseweg is de aanleg van het verkeerplateau voltooid en begint de tweede fase met de aanleg van riolering en fietspad tussen de Sneppelweg en de Katerstraat. In fase 2 is er opnieuw éénrichtingsverkeer naar Brecht toegelaten. Het lokaal verkeer kan dus vanuit Loenhout richting Brecht de werf passeren. Het lokaal verkeer komende uit Brecht richting Loenhout kan tot aan Katerstraat rijden en krijgt vervolgens omleiding via Katerstraat en Hoogstraatseweg naar Loenhout-centrum. Katerstraat wordt om die reden ook enkelrichting gemaakt. Het doorgaand en zwaar verkeer wordt via het oprittencomplex van de E19 en Hoogstraatseweg omgeleid naar Loenhout. Deze kostprijs van deze werken wordt geraamd op 1,6 miljoen euro waarvan ruim 730 duizend ten laste van het lokaal bestuur. De rest wordt gesubsidieerd door Hidrorio voor de aanleg van gescheiden riolering.

Wegenis- en rioleringswerken Oud-Gooreind en Akkerveken

Sinds 8 november situeren de werken zich in Oud-Gooreind en Akkerveken. Na de werken wordt het regenwater van de woningen apart afgevoerd naar grachten en een bufferzone, zodat dit zoveel mogelijk ter plaatse kan infiltreren. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 2 miljoen euro, waarvan het gemeentelijk aandeel ruim een half miljoen bedraagt. De wegomleggingen zijn hetzelfde als tijdens de nutswerken eerder dit jaar. Verkeer richting Wuustwezel moet rondrijden via de Grotstraat en Bredabaan naar de Deureindsedijk. Verkeer richting Gooreind moet een omleiding volgen via Bleken, Duinenstraat, Kruisstraat en Brasschaatsesteenweg naar de Bosduinstraat. Fietsers kunnen doorsteken via Martendijk naar Akkerveken. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtsbijzijnde hoek van de straat.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pxhere