Laatste nieuws:
Participatiemoment ruimtelijke ontwikkeling kern Wuustwezel

Participatiemoment ruimtelijke ontwikkeling kern Wuustwezel

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert de gemeente in samenwerking met het studiebureau Stramien een participatiemoment voor de burgers – een moment waarop eenieder zijn inbreng kan doen – over de visie rond de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Wuustwezel. Dit participatiemoment gaat door in GC Kandans van 19.00 tot 22.00 uur.

Als antwoord op de vele aanvragen voor meergezinswoningen in de kern van Wuustwezel (de zogenaamde ‘verappartementisering’ van de kern) kondigde het gemeentebestuur een bouwpauze aan en schreef ze een studieopdracht uit met als doel na te gaan waar we naar toe willen en moeten met de ruimtelijke ontwikkeling van de kern van Wuustwezel.

We proberen een antwoord te vinden op onder andere volgende vragen:
Wat zijn de effecten van al die appartementen op het functioneren van de ruimte?
Hoeveel nood is er nog aan appartementen?
Willen we nog overal appartementen? Waar wel, waar niet?
Het karakter van het landelijke Wuustwezel verdwijnt in de kern; wat kunnen we daar aan doen?
enz…
Het studiebureau Stramien uit Antwerpen heeft eerst een voorstudie gedaan. Deze werd besproken met experts en de GECORO en er werden debatten gevoerd.

Nu is er een eerste aanzet tot visie gereed en wenst het gemeentebestuur deze voor te leggen aan de bevolking.

We zullen aan de hand van een aantal workshops, in kleinere groepjes begeleid door mensen van de gemeente en het studiebureau, aan de slag gaan om verder na te denken over deze problematiek met als doel ook de waardevolle inbreng en suggesties van de bewoners mee te krijgen en deze te verwerken in de uiteindelijke visienota. De bedoeling is alleszins dat de mensen actief deelnemen aan dit denkproces.

Het inspraakmoment staat open voor iedereen! Om praktische en organisatorische redenen is inschrijven wel noodzakelijk en verplicht. Inschrijven kan tot 25 januari 2018 op het gemeentehuis bij dienst omgeving, per mail via paul.deckers@wuustwezel.be of telefonisch 03 690 46 36.

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JH

Facebook12
Facebook
Twitter
Visit Us