Laatste nieuws:
Papier- en kartonophaling van zaterdag 7 november verschuift naar vrijdag 6 november

Papier- en kartonophaling van zaterdag 7 november verschuift naar vrijdag 6 november

De ophaling van papier en karton die in Essen gepland stond op zaterdag 7 november, wordt uitzonderlijk verplaatst naar vrijdag 6 november.

Veiligheid en gezondheid van Essense jeugd primeert

In onze gemeente gebeuren de ophalingen van papier en karton op vrijdag en zaterdag. De ophaling op zaterdag wordt normaal verzorgd door de lokale verenigingen. Omwille van de strikte maatregelen die werden afgekondigd door de nationale veiligheidsraad, neemt het gemeentebestuur van Essen de beslissing om deze ophaling niet te laten uitvoeren door deze verenigingen. Op die manier wil het bestuur optimaal waken over de veiligheid en gezondheid van de Essense jeugd.

Om de dienstverlening naar de inwoners te garanderen werd in overleg met IGEAN een nieuw ophaalmoment georganiseerd en dat op vrijdag 6 november. De straten die al ingepland stonden op vrijdag 6 november, kunnen gewoon die dag hun papier en karton buiten zetten. Alles wordt dus op dezelfde dag opghaald.

Vraag aan de inwoners van Essen

Om te vermijden dat op zaterdag een heleboel papier wordt aangeboden, vragen we de inwoners van Essen om het papier pas op donderdagavond 5 november aan de straatkant aan te bieden. Daarnaast vragen we hen om deze wijziging ook te communiceren naar buren, familie… die misschien deze boodschap via de gemeentelijke kanalen zouden missen.

Iedereen alvast bedanktvoor het begrip en de medewerking!

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook43
Facebook
Twitter
Visit Us