Laatste nieuws:
Paardenweides moeten voortaan geregistreerd worden

Paardenweides moeten voortaan geregistreerd worden

Hou je paarden op stal of grazen er op je weide? Dan moet je dit vanaf dit jaar registreren, zo schrijft de nieuwe Europese diergezondheidswet voor. Ook voor de verplaatsing van paarden tussen Frankrijk en België zijn er veranderingen op til.

Rhinovirus

Vorig jaar kreeg de paardensector nog te maken met een uitbraak van het uiterst besmettelijke en dodelijke Rhinovirus. Om dit soort dierziektes beter te kunnen bestrijden, werden de normen verstrengd in het kader van de nieuwe Europese diergezondheidswet. Deze “Animal Health Law” maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken.

Verplichte registratie

Zo wordt onder meer de traceerbaarheid verhoogd. Daarom zijn exploitanten, die verantwoordelijk zijn voor de plaats waar paarden gehouden worden, sinds februari verplicht om hun stallen, boxen en/of weides te registreren. Dit kan online via HorseID, deadline hiervoor is 31 juli 2022. “Deze verplichte registratie maakt het mogelijk om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn geweest met een paard of een ezel met een gereglementeerde ziekte”, legt Amelie Grammen van SBB uit. Ze wijst erop dat er een overgangsperiode van zes maanden komt, met als deadline 31 juli 2022. Iedere exploitant zal zich tegen die datum in regel moeten stellen. Doet hij dit niet, dan is hij in overtreding en hangen er sancties boven zijn hoofd en zal het niet mogelijk zijn om paarden te verkopen of te slachten, is te horen bij de FOD Volksgezondheid. De stalverantwoordelijke moet bovendien een register bijhouden van alle paarden die vertrekken of toekomen. Voorbeelden van zo’n register en meer info vind je op de website van de Belgische Confederatie Paard.

Vervoer naar Frankrijk

De nieuwe diergezondheidswetgeving voorziet verder nog in een wijziging omtrent de verplaatsing van paardachtigen naar Frankrijk. Zo moet je voor ieder dier vanaf 28 maart verplicht een gezondheidscertificaat kunnen voorleggen, dat afgeleverd wordt door het federaal Voedselagentschap FAVV. Deze regel geldt niet voor de grensdepartementen Aisne, Ardennen, Maas, Meurthe-et-Moselle, Nauw van Calais en Noorderdepartement. Ook voor de verplaatsing tussen België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg wordt er gewerkt aan een nieuw memorandum, geeft FAVV nog mee. Maar tot de publicatie ervan blijven de huidige regels van kracht en worden dus geen extra verplichtingen opgelegd.

Meer info op de website van FAVV.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook67
Twitter
Follow Me
Tweet