Laatste nieuws:
overvloedige-regenval-27-mei-26-juni-erkend-als-ramp

Overvloedige regenval 27 mei – 26 juni erkend als ramp

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 is het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2016 verschenen, waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 als algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de ramp wordt afgebakend tot alle Vlaamse gemeenten en steden.

In verband hiermee vestigen we uw aandacht op volgende punten:
De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot financiële tegemoetkoming is vastgelegd op 31 januari 2017
Alle info alsook de formulieren voor het indienen van de aanvraag zijn beschikbaar op de website van het Vlaams rampenfonds: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het algemeen nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us