Laatste nieuws:
Overstromingen juli 2021 wat te doen

Overstromingen juli 2021: wat te doen?

De catastrofale overstromingen die België hebben getroffen, maakten veel slachtoffers. Velen onder hen weten niet meer wat ze kunnen doen om hun rechten rond de verzekering te doen gelden. We geven een overzicht.

Met wie moet je contact opnemen?

Meld zo snel mogelijk uw schadegeval bij uw brandverzekering, want het is de brandverzekering die je gaat vergoeden. Je verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert. Vraag raad en bijstand aan je verzekeringsagent om je dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. Je moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wat moet je weten?

Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade met name ten gevolge van overstromingen. Ben je niet verzekerd tegen brand EN heb je op de dag van de natuurramp recht op het leefloon of een gelijkaardige uitkering, dan kan je bij het OCMW van je gemeente een attest aanvragen om jouw dossier in te dienen bij het Gewestelijk Rampenfonds. Controleer je polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking. Ga ook na of je recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

Checklist overstromingen

Dreigt er overstromingsgevaar? Check snel wat je kan doen en hoe de brandverzekering jou kan helpen via https://www.abcverzekering.be/brandverzekering/checklist-overstromingen

Vraag naar uw schadeattest

Bent u het slachtoffer van een overstroming? Aarzel dan niet om uw verzekeraar of uw verzekeringsmakelaar een schadeattest te vragen.

Op basis van het attest geven handelaars die lid zijn van Comeos en de Federatie van handel en diensten van 4 augustus tot 4 september 2021 aanzienlijke kortingen aan de slachtoffers van de ramp. De lijst van deelnemende (winkel)ketens is te vinden op www.commercecares.be.

Het is niet uitgesloten dat u dat attest ook voor andere diensten kunt gebruiken.

Hulp bij het vinden van een bouwbedrijf

De Confederatie Bouw heeft op haar website een lijst geplaatst van bouwondernemingen die bereid zijn u te helpen.

Bron: Economie.fgov.be, 30 juli 2021
Foto: Pixabay