Laatste nieuws:
Overlast stationsbuurt moet worden aangepakt

Overlast stationsbuurt moet worden aangepakt

Vanuit de stationsbuurt werd de voorbije weken herhaaldelijk melding gemaakt van geweld en overlast. De politie trad op, maar de gemeenteraad vindt dat het daarbij niet mag blijven.

Recente incidenten en overlast

Marc Scheepers (VB) was het snelst om het punt te agenderen en mocht het dan ook inleiden. Hij verwees naar recente incidenten in de Witzenbergwijk en naar de overlast aan het station die ook op de sociale media verschenen. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) gaf aan dat er duidelijke grenzen moeten worden gesteld en stelde dat er wel degelijk wordt opgetreden. Zo werden de daders van het zinloos geweld, dat onlangs aan de Oude Pastorij plaatsvond, opgepakt door de politie en de rechter zal verder oordelen over de bestraffing. Ook aan het station vond een politieactie plaats. De politie heeft tevens een gespecialiseerd team om overlast door jongeren aan te pakken, waarbij ook de ouders worden aangesproken. Maar de burgemeester waarschuwde dat er geen eenvoudige oplossingen zijn die alle problemen wegwerken en pleitte ook voor preventie.

Concreter aan preventie werken

Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) gaf uitdrukkelijk steun aan het politieoptreden, maar vroeg hoe er concreter aan preventie kan worden gewerkt. Van Tichelt verwees naar de samenwerking in Wuustwezel met de vzw Arktos en hij zag ook ruimte in Essen voor een dergelijke aanpak. Maar hij gaf toe dat er daar nog concreet aan moet worden verder gewerkt. Arno Aerden (Vooruit) gaf nog aan dat zo’n aanpak een werk van lange adem is. Reden te meer om er niet mee te wachten!

Bron:N-VA/PLE
Foto: ©Google Street View

Facebook128
Twitter
Follow Me
Tweet