Laatste nieuws:
Overlast ganzen wordt aangepakt

Overlast ganzen wordt aangepakt

De Canadese ganzenpopulatie zal vanaf de maand juli worden teruggedrongen in De Maatjes om lokale plantengroei, watergebieden en overwinterende ganzen een betere kans te geven.

De Canadese gans is een vogel die van nature in Noord-Amerika voorkomt. Ze werd in Europa als siervogel ingevoerd. Het blijkt een sterk ras want ze kunnen zich op korte tijd makkelijk in het wild voortplanten.

In natuurgebieden zoals De Maatjes wordt door de grote populatie de vegetatie beschadigd en concurreren ze met ganzen die er komen overwinteren. Om die reden gaat de Vlaamse Overheid, samen met provincies en lokale besturen, deze soort op een aantal plaatsen verwijderen.

Dankzij deze zomervangsten zal het aantal ganzen teruglopen en helpt de Vlaamse overheid om nieuwe kansen te geven aan de lokale natuur en tracht ze landbouwschade te beperken.

Meer info
Agentschap voor Natuur en Bos – bram.dhondt@vlaanderen.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JH

Facebook6
Facebook
Twitter
Visit Us