Laatste nieuws:
Over d'Aa wat met de werf tijdens het bouwverlof

Over d’Aa: wat met de werf tijdens het bouwverlof?

Het einde van fase 1 is stilaan in zicht. Voor de start van het bouwverlof zal er een eerste laag asfalt liggen tot aan de Postbaan. Maar hoe ziet de verkeerssituatie eruit tijdens de vakantieperiode?

Wat is er afgewerkt voor het bouwverlof?

Tot aan het kruispunt met de Postbaan ligt er over de volledige lengte van Over d’Aa betonnen kantstroken. Op vrijdag 6 juli komt er eveneens een eerste onderlaag asfalt te liggen. De aannemer zal steenpuin aanbrengen tussen de opritten en de betonstrook zodat alle opritten met de auto toegankelijk zijn.

Wat gebeurt er na het bouwverlof?

Op 31 juli doet de aannemer verder en legt hij het voet- en fietspad aan. De bovenste laag asfalt komt er begin september en dat vanaf de Ring tot aan de Postbaan. De aannemer zal eveneens alle huisaansluitingen en opritten afwerken. De gemeente kreeg meldingen van huisaansluitingen die niet goed op de riolering zijn aangesloten. Is de aannemer al bij u thuis geweest, maar is de aansluiting niet goed, laat het ons weten via overdaa@essen.be.

Wat betekent dit voor gemotoriseerd verkeer?

Over d’Aa blijft een werfzone. Ter hoogte van dagbladhandel Romanneke (Over d’Aa 110) wordt de weg afgesloten. Iedereen zal tot aan de oprit kunnen rijden, maar kom je vanuit het centrum en moet je voorbij huisnummer 110 zijn, dan moet je omrijden via de gekende omleiding. Dit doen we omdat de onderste laag asfalt niet bestand is tegen intensief verkeer. Mochten we de weg toegankelijk maken voor doorgaand verkeer, dan zou de onderste laag asfalt na het bouwverlof volledig stuk zijn.

En wat met de fietsers?

Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad tot waar deze aangelegd is. Zij kunnen wel doorrijden tot voorbij de Postbaan. Wees wel extra voorzichtig als je van het fietspad de weg oprijdt want plaatselijk verkeer maakt ook gebruik van de rijbaan.

Wat met het openbaar vervoer en de afvalophaling?

Tijdens en na het bouwverlof verandert er niets. De ophaaldiensten kunnen het afval blijven ophalen en de bussen nemen de gekende omleiding via het Schanker en de Postbaan en via Steenpaal en Essendonkbos.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook13
Facebook
Twitter
Visit Us