Laatste nieuws:
Over d’Aa veel duurder dan voorzien

Over d’Aa veel duurder dan voorzien

De werken aan Over d’Aa lopen niet van een leien dakje. Nu blijkt ook de prijs tegen te vallen: alleen al voor de eerste fase moet 300.000 EUR meer worden opgehoest dan voorzien.

100.000 EUR daarvan zijn voor rekening van Aquafin, 200.000 voor het gemeentebestuur. In de gemeenteraad lichtte Brigitte Quick (CD&V) toe dat het in enkele gevallen om werken gaat waarvoor het gemeentebestuur in een latere fase besliste om ze anders uit te voeren dan voorzien, en daarnaast om een reeks werken die niet in de plannen van het studiebureau waren opgenomen of die niet voorzien waren in het bestek van de aannemer.

Vooral die laatste twee soorten werken riepen vragen op. Dirk Smout (N-VA/PLE) wees erop dat het studiebureau dat de plannen had opgemaakt door de gemeente in gebreke werd gesteld, en vroeg of de kosten dan zullen worden teruggevorderd. En wat de fouten in het bestek betreft, vroeg hij wie de controle had uitgevoerd. Kevin Ooye (N-VA/PLE) stelde vast dat een meerkost van 18% erg hoog ligt, en vroeg waarom er niet korter op de bal was gespeeld. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) antwoordde dat de meeste meerwerken de weg ook beter maken, maar dat het inderdaad de bedoeling is om een deel van het geld terug te vorderen van het studiebureau. Dat bureau blijft ondertussen wel verantwoordelijk voor de controle op de meerkosten die de aannemer aanrekent ! N-VA/PLE keurde de meerprijs niet goed, CD&V en sp.a zagen er geen graten in en stemden vóór.

Kevin Ooye vroeg nog naar enkele problemen met de afwerking van fase 1, en naar de start van fase 2. Quick antwoordde daarop dat Pidpa mogelijk nog in december, maar wellicht pas in januari met de werken van start zal gaan. Anne Somers (N-VA/PLE) vroeg zich tenslotte af waar de bewoners van Over d’Aa de vuilbakken voor de ophalers moeten plaatsen. Quick verduidelijkte dat er gemengde fiets- en voetpaden werden aangelegd en dat de vuilbak daar dus op kan staan.
Of dat veilig is voor de fietsers, is een andere vraag…

Bron: N-VA/PLE
Foto: ©Google Streetview

Facebook39
Facebook
Twitter
Visit Us