Laatste nieuws:
Ouderenvereniging S.O.V. Essen viert 75 jaar

Ouderenvereniging S.O.V. Essen viert 75 jaar

Op de vooravond van 1 mei was het ook al feest in het Volkshuis! Daar werd het jubileum gevierd van de socialistische senioren die 75 kaarsjes mochten uitblazen. Zowel leden als sympathisanten gaven acte de présence om deze heugelijke mijlpaal mee te vieren. De grote opkomst was hartverwarmend na de lange periode van stilte en afwezigheid tijdens de Covid-periode.

De gasten werden ontvangen met koffie en gebak. Iedereen was zichtbaar content dat ze elkaar weer eens konden ontmoeten en weer eens konden bijpraten. Er werden gelegenheidsspeeches gehouden door voorzitter Pierre Raeymakers, Jokke Hennekam en Nationaal Voorzitter van de koepelorganisatie S-Plus, mevrouw Leona Detiège. Ook werd kort de geschiedenis van de vereniging geschetst, waaronder het feit dat ze mee aan de oorsprong lag van de oprichting van een gemeentelijke seniorenadviesraad en daar sindsdien constructieve bijdrages levert. Daarna kon er echt gefeest worden met hapjes, drankjes en dansjes… op de muziek van Dirk White die voor de ambiance zorgde!

Bron: S.O.V. Essen
Foto: S.O.V. Essen

Facebook12
Twitter
Follow Me
Tweet