Laatste nieuws:
De ontbrekende schakel op de F14 fietsostrade ligt in het verlengde van deze fietsweg tussen Klein Heiken en Vloeiende in Kapellen Copyright provincie Antwerpen
De ontbrekende schakel op de F14 fietsostrade ligt in het verlengde van deze fietsweg tussen Klein Heiken en Vloeiende in Kapellen Copyright provincie Antwerpen

Opnieuw uitstel voor ontbrekende schakel van F14 fietsostrade Antwerpen-Essen

De provincie Antwerpen kreeg onlangs een nieuwe stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de F14 fietsostrade Antwerpen-Essen over een afstand van 1,5 km tussen Vloeiende in Kapellen en Schriek in Ekeren. Helaas start 1 buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure op tegen de vergunning.

Op de laatste dag van de wettelijke termijn zette een buurtbewoner opnieuw een gerechtelijke procedure in gang waarin ze de schorsing en vernietiging van de net afgeleverde stedenbouwkundige vergunning vraagt. De provincie Antwerpen kan door het instellen van deze nieuwe juridische procedure andermaal niet starten met de aanleg van dit zeer belangrijke deel van de fietsostrade F14.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor mobiliteit: ”Tot de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen een uitspraak doet over het verzoekschrift tot schorsing en vernietiging van de vergunning kunnen wij als overheid de werken niet laten aanvatten. Ik vind dat vooral jammer voor de honderden fietsers die door dit nieuwe uitstel moeten blijven wachten op een kwalitatieve fietsverbinding tussen Ekeren en Kapellen. De fietsende pendelaars zullen helaas nog een tijd moeten gebruik maken van de bestaande omweg van en naar de stad Antwerpen. Ik vind het onbegrijpelijk dat 1 persoon een project van een groot publiek belang zo lang kan tegenhouden, zeker als je ziet dat het draagvlak voor deze verbinding ontzettend groot is.”
De Vlaamse overheid (als vergunningverlenende overheid) en de buurtbewoner verdedigen later dit jaar hun zaak voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De provincie Antwerpen dient een verzoekschrift in als tussenkomende partij. Na de pleidooien zal de voorzitter van de Raad voor Vergunningsbetwistingen een arrest vellen. Tot dat arrest rest de provincie Antwerpen niets anders dan afwachten.

Bron en foto: Provincie Antwerpen

JH

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us