Laatste nieuws:
Ophokplicht voor pluimvee en vogels

Ophokplicht voor pluimvee en vogels

De vogelgriep is opnieuw aangetroffen bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land. Daarom vraagt de overheid sinds 15 november aan hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben. Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om uw dieren maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?

-Je moet al je pluimvee ophokken of afschermen.
-Het afschermen kan gebeuren door jouw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden.
-Je moet al jouw vogels binnen voederen en het drenken of op een andere manier contact met wilde vogels onmogelijk maken. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.
Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van je dieren verder blijven gebruiken!

Je kan voor verdere informatie steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay