Laatste nieuws:
ophokplicht-voor-commercieel-gehouden-pluimvee

Ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt, als voorzorgsmaatregel, de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België. Er is beslist om vanaf 10 november 2016:
-het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders – loopvogels uitgezonderd – in heel België te verplichten.
-het voederen en drenken van alle pluimvee – zowel professionelen als hobbyisten – moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.
-Minister Borsus raadt ook ten stelligste de hobbyhouders aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels.

Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus (type H5N8) in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is momenteel nog niet aangetroffen in ons land. Voor de consument is er geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

Voor meer info kunt u dit persbericht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen raadplegen.

JV

Facebook8
Facebook
Twitter
Visit Us