Laatste nieuws:
Openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

Openbare vergadering vliegbasis Woensdrecht

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 4 oktober 2018 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 in Hoogerheide. Inwoners van Essen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vliegbasis Woensdrecht, zijn ook welkom op deze vergadering.

Volgende agendapunten worden besproken:

-Opening en mededelingen
-Ingekomen / uitgaande stukken
-Verslag bijeenkomst d.d. 31 mei 2018
-Klachtenoverzichten
-Voortgang Luchthavenbesluit
-Begroting 2019
-Vergaderschema 2019
-Rondvraag
-Sluiting
De vergaderstukken zijn vanaf maandag 1 oktober 2018 digitaal beschikbaar via de website van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl. Zoek op ‘COVM Woensdrecht’ via de zoekbalk en klik op het eerste resultaat.

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Woensdrecht bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en I&M, de provincie (NB en Z), gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook9
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us

Lees meer:

26/10 Eén dag tegen woninginbraken

26/10 Eén dag tegen woninginbraken

In België worden meer dan 6 inbraken geregistreerd per uur! Ontdek wat je moet doen …

CD&V en sp.a blijven elkaar komende zes jaar trouw

CD&V en sp.a blijven elkaar komende zes jaar trouw

Hoewel de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag vele Essenaren deed hopen dat er op politiek vlak …

Verkiezingsuitslag lastig voor onderhandelingen coalitie Essen

Verkiezingsuitslag lastig voor onderhandelingen coalitie Essen

Essen lijkt tot op het bot verdeeld met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 …