Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout wil zwembadreglement herzien na boerkini debacle

Update: aangepast zwembadreglement ingetrokken na heftige commotie

Het aangepaste zwembadreglement waar in onderstaand artikel over wordt gesproken, is ingetrokken. Zowel vanuit de politiek als vanuit de bevolking kwam zo’n heftige reactie, dat het besluit ongedaan is gemaakt.

Het zwembad van Kalmthout laat voortaan toe dat vrouwen in boerkini mogen komen zwemmen. Dit zorgt voor heel wat ophef onder de Kalmthoutenaren. Open Vld Kalmthout stelt zich vragen bij de manier waarop deze reglementswijziging tot stand kwam.

De oorzaak van deze ophef is eigenlijk de verouderde bestuurscultuur in Kalmthout, met te weinig aandacht voor transparantie en burgerparticipatie. Er is totaal geen transparantie over de totstandkoming van dit reglement. Wanneer het dan naar buiten komt, slaat dit natuurlijk in als een bom. Open Vld Kalmthout heeft het reglement nog niet gekregen, ook op de gemeentelijke website staat het niet. Dit getuigt niet van veel welwillendheid op het vlak van transparantie. Ook de timing van de stemming, vlak na de verkiezingen, is dubieus te noemen.

Minimale participatie

Bovendien is er slechts een minimale vorm van participatie mogelijk geweest. Volgens schepen De Bock is het voorgelegd aan de sportraad. Maar de gebruikers van het zwembad, toch ook een groep die inspraak zou mogen hebben in deze zaak, werd niet geconsulteerd. Er is in Kalmthout absoluut geen participatiecultuur. Is er draagvlak voor deze reglementswijziging? Dat weten we niet, want het is gewoon van bovenaf beslist voor de gebruikers en de burgers, in plaats van samen met hen. Met meer transparantie en inspraak zou het uiteindelijke reglement – wat daar ook in staat – veel minder ophef veroorzaakt hebben.

Geen benchmark met omliggende gemeenten

Het is ook vreemd dat het bestuur geen benchmark heeft gedaan van de reglementen van de zwembaden in de omliggende gemeenten om zijn reglement in dezelfde lijn te brengen. Wat het toelaten van vrouwen in boerkini tot het zwembad betreft, begrijpt Open Vld Kalmthout de argumentatie van schepen De Bock. Dat er rechtspraak bestaat, die zegt dat er om veiligheidsredenen of hygiënische redenen de boerkini niet verboden kan worden. Het toezicht op een correct hygiënisch gebruik van zwemkleding voor de zwembadverantwoordelijke is inderdaad geen gemakkelijke opgave. Echter, een boerkini verschilt daarin niet van andere specifiek op baden of zwemmen gerichte kledij. Waarom een zwemshortbermuda dan wel verboden is (volgens onze informatie, het eigenlijke reglement hebben we nog niet in handen), is voor ons een raadsel. Deze argumentatie is niet waterdicht.

Open Vld Kalmthout vraagt herziening

In beladen symbooldossiers zoals deze, waarin emoties langs beide zijden hoog kunnen oplopen, is een open proces van draagvlakcreatie bij gebruikers en burgers aangewezen. Open Vld Kalmthout zal in januari, wanneer we in de gemeenteraad zetelen, dan ook vragen om deze reglementering op een transparante, participatieve manier te herzien, inclusief een benchmark met de omliggende gemeenten.

Bron: Open Vld Kalmthout
Foto: Pxhere

Facebook263
Facebook
Twitter
Visit Us

Eén reactie

  1. De Meulder Dave

    Een losse zwemshort tot aan de knie wordt niet toegestaan wegens onhygiënisch, maar het hele lichaam bijna volledig bedekken mag dan wel? Men zou als protest allemaal volledig gekleed moeten gaan zwemmen.