Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout roept gemeente op energiezuinige maatregelen te treffen

Open Vld Kalmthout roept gemeente op energiezuinige maatregelen te treffen

De huidige energiecrisis zorgt voor sterke prijsstijgingen van gas en elektriciteit. Dit heeft niet alleen een weerslag op de Kalmthoutenaar, maar ook op het lokale bestuur zelf. Daarom legt gemeenteraadslid Johan Cassimon (Open Vld Kalmthout) voorstellen op tafel om op lokaal niveau in te grijpen.

“Aangezien het hier om een aanbodschok gaat, heeft het extra subsidiëren van energieverbruik weinig zin,” aldus Johan Cassimon. “Dat is ook niet wenselijk. Er wordt meer dan ooit geld gestoken in fossiele energie, maar ik denk dat dat nefast is. Op korte termijn zit er weinig anders op dan in te zetten op vraagvermindering. Dat betekent: bezuinigen op energie. Op de langere termijn moet er dan weer geïnvesteerd worden in energiezuinige maatregelen.”

Lokaal bestuur heeft voorbeeldrol

Als lokaal bestuur is het belangrijk om een voorbeeldrol op te nemen. Daarom roept Open Vld Kalmthout de gemeente op om de temperatuur in publieke gebouwen te verlagen tot 18° en de openbare verlichting te doven tussen 24u en 6u. Hogere overheden en andere lokale besturen hebben dit reeds aangekondigd. Het is tijd dat Kalmthout zich daarbij aansluit.

Versnel het strategisch vastgoedplan

Daarnaast moet het lokaal bestuur de uitwerking van het strategisch vastgoedplan, zoals opgenomen in het gemeentelijk energie- en klimaatactieplan, versnellen. Via dit plan kan de gemeente gericht investeren in energiezuinige maatregelen in zijn patrimonium. Het is goed dat de gemeente bij nieuwbouw sterk investeert in energiezuinigheid, zoals bij de nieuwe turnhal bijvoorbeeld. Maar er zijn nog tal van gemeentelijke gebouwen waarin geïnvesteerd zal moeten worden om ze energiezuiniger te maken. Die oude gebouwen mogen niet op het achterplan geraken. Momenteel zit dat strategisch vastgoedplan nog altijd in de informatieverzamelingsfase, maar het wordt tijd om iets op papier te zetten zodat er doordachte en gerichte investeringen kunnen gebeuren. De sense of urgency zou hier toch wat hoger mogen liggen.

Particulieren ondersteunen

Ten slotte zou het lokale bestuur in deze crisis ook particulieren, die bepaalde investeringen financieel moeilijk kunnen dragen, kunnen ondersteunen om hun woning energiezuiniger te maken. Dit past bovendien in het lokaal energie- en klimaatactieplan dat in mei van dit jaar werd goedgekeurd. Daarin staat dat het bestuur de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40 procent wil verminderen ten opzichte van 2011. De belangrijkste ingreep daarin is dat er tussen 2019 en 2030 ongeveer 3% van de gebouwschil van de bestaande woningen volledig volgens BEN-normen geïsoleerd moet worden of gesloopt en vervangen door energiezuinige nieuwbouw. Slechts negen huishoudens kregen een totaal-renovatiebonus in 2018 in Kalmthout. Dat komt neer op 0,09% van het totaal. De doelstelling vanaf 2019 is 3%, dat is een stijging met meer dan 3000 procent op 1 jaar tijd. In het plan staat dat er ‘gedacht’ wordt aan bepaalde gemeentelijke subsidies. “De tijd van nadenken is voorbij,” zegt Johan Cassimon. “De huidige energiecrisis maakt bepaalde ondersteuningsmaatregelen dringend. Het gaat dan vooral over investeringen in isolatie. Dat lijkt ons op dit moment het allerbelangrijkste. Degelijke isolatie maakt immers een erg groot verschil inzake energieverbruik en is de eerste stap om oudere woningen energiezuiniger te maken.” Open Vld Kalmthout denkt in dit kader aan aanvullende subsidies op bepaalde tegemoetkomingen van Fluvius, uitgebreid voor doe-het-zelvers. In verschillende gemeentes zijn er al gelijkaardige maatregelen in voege.

Foto: Open Vld Kalmthout

JC

Facebook19
Twitter
Follow Me
Tweet