Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout roept gemeente nogmaals op werk te maken van veiligere spoorwegovergangen

Open Vld Kalmthout roept gemeente nogmaals op werk te maken van veiligere spoorwegovergangen

Kapellen sloot een globaal akkoord met Infrabel over zijn spoorwegovergangen. Zo maakt spooroverweg Vloeiende plaats voor een fietstunnel.

Open Vld Kalmthout pleit er al lang voor om dat ook in onze gemeente te doen. Fiets- en voetgangerstunnels bij spoorwegovergangen was immers het speerpunt in hun verkiezingsprogramma enkele jaren geleden. Zulke oplossingen zouden tegelijk bepaalde gevaarlijke verkeerssituaties aan de fietsostrade, waar regelmatig ongevallen met fietsers gebeuren, kunnen oplossen. Daarom roept Open Vld Kalmthout het gemeentebestuur nogmaals op hiermee aan de slag te gaan.

In juli 2020 was er een overleg tussen Infrabel en Kalmthout waarbij een streefbeeldstudie over de spoorwegovergangen werd voorgesteld. Het college van burgemeester en schepenen is een tegenstander van dit streefbeeld en vindt het niet de taak van de gemeente om hierin verdere initiatieven te nemen. Enkel bij de herinrichting van een stationsomgeving zou er bij het masterplan gekeken kunnen worden naar een eventuele verdere aanpak, zoals het integreren van een voetgangers- en fietstunnel.

Veel te weinig ambitie

Open Vld Kalmthout vindt dit veel te weinig ambitieus. Het streefbeeld van Infrabel is inderdaad niet ideaal, maar het is wel een kans om in gesprek te treden en de verkeersveiligheid aan de spoorwegovergangen eindelijk structureel aan te pakken. Tijdens de gemeenteraad van oktober 2020 suggereerde gemeenteraadslid Inneke Bosmans dan ook om een participatietraject op poten te zetten omtrent de toekomst van de verschillende overwegen in Kalmthout en op basis daarvan in gesprek te treden met Infrabel. Maar het bestuur wilde daar niet op ingaan. Nu we zien dat één van onze buurgemeenten er wel in slaagt om in samenwerking met Infrabel te investeren in de verkeersveiligheid bij spoorwegovergangen, roepen we bevoegd schepen voor mobiliteit Jef Van den Bergh, nota bene dé mobiliteitsspecialist van de CD&V, nog eens op om de handschoen op te nemen.

Bron en foto: Open Vld Kalmthout