Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout, Groen en Vooruit roepen gemeentebestuur op om een burgerpanel op te richten in Kalmthout
Inneke Bosmans

Open Vld Kalmthout, Groen en Vooruit roepen gemeentebestuur op om burgerpanel op te richten in Kalmthout

Gemeenteraadsleden Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout), Monique Aerts (Groen) en Inga Verhaert (Vooruit) dienen op de gemeenteraad van 31 mei 2021 een voorstel in om via een burgerpanel de bevolking meer inspraak te geven. Kalmthout zette al verschillende stappen om burgers mee te laten participeren aan het beleid, denk maar aan de adviesraden, het nieuwe burgerbudget en het project in Achterbroek. Oppositiepartijen Open Vld Kalmthout, Groen en Vooruit willen op de ingeslagen weg verder gaan.

Dat kan door te starten met een representatief inwonerspanel dat minimaal een keer per jaar geconsulteerd wordt. De aan dit burgerpanel gestelde vragen kunnen over uiteenlopende thema’s gaan en het panel kan ingezet worden als inspiratiebron, klankbord, beleidsmonitor of als projectmatig adviesorgaan.

“Zo komen burgers mee in de cockpit van de gemeente te zitten”

“Dit is een logische beleidskeuze,” vindt Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “Voor ons lokaal bestuur is het cruciaal dat we de mening van onze inwoners kennen. Niet enkel van diegenen die zich vaak laten horen, maar ook van de ‘stille meerderheid’. Een burgerpanel is een aanvulling op adviesraden en buurtvergaderingen. Zo komen burgers mee in de cockpit van de gemeente te zitten.”

Monique Aerts
Monique Aerts
“Het gaat bijvoorbeeld om inwoners die anders geen tijd hebben om hun mening te uiten”

“Aan een aantal groepen van inwoners wordt nog steeds zelden om een mening gevraagd,” aldus Monique Aerts (Groen). “Een burgerpanel kan via diepgaande en anonieme burgerbevragingen tegemoet komen aan het gebrek aan inspraak van stille meerderheid. Het gaat vooral om inwoners die zich niet betrokken voelen of die naast hun job geen tijd hebben om hun mening te uiten op een publiek forum.”

Inga Verhaert
Inga Verhaert
“Het burgerpanel moet een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking zijn”

“We vragen dus aan het gemeentebestuur om een plan uit te werken om zo representatief mogelijk te werk te gaan op basis van gender, beroep, leeftijd, herkomst en woonplaats,” besluit Inga Verhaert (Vooruit). “Op die manier is het burgerpanel een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking van Kalmthout.”

Bron en foto’s: Open Vld Kalmthout