Laatste nieuws:
Op reis met de auto heb je een papieren rijbewijs of bankkaartmodel nodig

Op reis met de auto: heb je een papieren rijbewijs of bankkaartmodel nodig?

Vertrek je op reis naar het buitenland? Hoewel het niet verplicht is, kan je dan voor alle zekerheid je papieren rijbewijs vervangen door een nieuw exemplaar (bankkaart model). Vooral als het huidige dateert van voor 1989.

Nu de vakantie nadert, laat de FOD Mobiliteit en Vervoer weten aan bestuurders dat ze het bekende roze, papieren rijbewijs niet noodzakelijk moeten laten vervangen. Al wordt dat in sommige gevallen wel sterk aanbevolen. Sinds 2013 krijgt elke bestuurder die het behaalt, zijn rijbewijs in de vorm van een bankkaart

Meer dan 2 miljoen Belgen bezitten al zo’n Europees rijbewijs. Bijna 4 miljoen hebben echter nog altijd een papieren exemplaar. Dat blijft nog geldig tot 2033 en er is dus niet echt een reden om het te vervangen … behalve voor wie in het buitenland een wagen bestuurt of huurt.

Sommige verhuurmaatschappijen aanvaarden immers de oude Belgische rijbewijzen niet meer, ook al zijn die nog geldig. En zelfs buitenlandse politiediensten (die nochtans allemaal op de hoogte zijn gebracht dat het oude formaat nog geldig is) willen er vaak over muggenziften.

Wat als je toch een boete krijgt?
Als je, onterecht, toch een boete krijgt, kan je een klacht indienen bij de autoriteit die die boete uitschreef. Meestal staan de mogelijkheden tot beroep vermeld op het proces-verbaal. Om je klacht te ondersteunen, kan je er een attest van geldigheid van het rijbewijs (uitgegeven door je gemeentebestuur) aan toevoegen.

Verplicht?
In deze 4 gevallen moet je in elk geval je nieuwe rijbewijs aanvragen:
bij verlies of diefstal van het oude
als het oude beschadigd, onleesbaar of vernield is
als je helemaal niet meer op je foto lijkt
als een buitenlandse autoriteit het intrekt

Het nieuwe rijbewijs kost in de gemeente Essen 20 euro, afhankelijk van de gemeente, en heeft een beperkte geldigheidstermijn om bovenstaande problemen te vermijden. Vanaf 2033 zal alleen nog het bankkaart rijbewijs geldig zijn.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook11
Facebook
Twitter
Visit Us