Ook in Roosendaal openen diverse ondernemers morgen de deuren

Ook in Roosendaal openen diverse ondernemers morgen de deuren

In onze regio hebben diverse ondernemers (winkels en horeca) aangekondigd om op zaterdag 15 januari de deuren te willen openen voor het publiek. De coronamaatregelen die vanavond door het kabinet bekend worden gemaakt, bepalen de ruimte die ondernemers vanaf zaterdag hebben. Naar verwachting zullen niet alle sectoren (onder voorwaarden) weer open mogen.

Handhaving van landelijke regels is uitgangspunt

Ondanks onze oproep voor bredere toepassing van de versoepelingen, volgen we het rijksbeleid en zien gemeenten en politie toe op de naleving van de coronamaatregelen. De uitgangspunten voor handhaving gelden reeds vanaf het begin van de coronacrisis en blijven ongewijzigd. We handhaven met charme. We gaan in gesprek met de ondernemer, we luisteren en gaan pas over tot een officiële waarschuwing, boete en/of dwangsom wanneer de volksgezondheid en/of openbare orde en veiligheid blijvend in het geding zijn of de ondernemer steeds blijft weigeren de regels op te volgen.

Begrip voor behoefte om ongenoegen te kunnen uiten

Wij hebben begrip voor de situatie waarin ondernemers zich bevinden en voor het feit dat zij in een eenmalige actie hun ongenoegen willen uiten. De burgemeesters geven daarom voor één dag ruimte voor de openstellingsacties, waarmee de ondernemers hun ongenoegen over de effecten van coronamaatregelen kenbaar willen maken, mits dit veilig en verantwoord verloopt. Het naleven van de coronamaatregelen begint natuurlijk bij de ondernemers en het publiek zelf.

Voorwaarden

We hebben de volgende voorwaarden verbonden aan de openstellingsacties:
– Acties moeten vooraf door de ondernemer bekend gemaakt worden via de belangenorganisatie en/of eigen kanalen;
– Acties mogen alleen eenmalig en op één dag plaatsvinden gedurende de reguliere winkeltijden. Dit geldt ook voor de horeca;
– De deelnemende ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het veilige en verantwoorde verloop van de actie;
– De algemeen geldende coronamaatregelen (afstand, mondkapjes, hygiënemaatregelen) blijven van kracht.

Steun voor oproep VNG

De Brabantse gemeenten steunen samen met alle andere Nederlandse gemeenten unaniem een oproep vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan het kabinet om stapsgewijs meer ruimte aan alle sectoren te bieden. En met het bepalen van de maatregelen meer oog te hebben voor de zorg én sociale, economische en maatschappelijke effecten van de coronabeperkingen.

Reactie burgemeester Han van Midden:

“Als mens begrijp ik dat iedereen helemaal klaar is met de coronamaatregelen. Ik snap zó goed de economische, financiële en ook emotionele psychische effecten. Het wordt hoog tijd dat we als samenleving in vrijheid leren leven met corona, met daarnaast vertrouwen in het coronabeleid van de overheid. Samen met een groot aantal andere burgemeesters heb ik daarom een dringende oproep gedaan aan het nieuwe kabinet om met ‘meer evenwicht’ in de coronamaatregelen te komen. De verwachting is dat er naar onze oproep wordt geluisterd. Van verschillende kanten wordt er voor morgen een demonstratie aangekondigd, waarbij winkeliers en horeca hun deuren openen om een signaal af te geven. Ik heb vanzelfsprekend begrip voor zo’n protestactie. Om die reden zijn we in de gemeente Roosendaal morgen (zaterdag 15 januari 2022) terughoudend in ons optreden. Een statement maken vind ik prima, uiteraard wel op een verstandige manier en met goede afspraken. Houd in ieder geval de basismaatregelen vast, want de besmettingen lopen nog steeds in hoog tempo op en daar kunnen en mogen we onze ogen niet voor sluiten. Sterkte voor iedereen. Houd het hoofd koel en kijk naar elkaar om.”

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: ©Google Street View

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet