Laatste nieuws:
Ook in Kalmhout Iedereen Advocaat voor het klimaat op 14 maart

Ook in Kalmhout Iedereen Advocaat voor het klimaat op 14 maart

Zondag 14 maart trekken burgers verspreid over het hele land de straat op, om de Klimaatzaak onder de aandacht te brengen. De rechtszaak start op 16 maart in de rechtbank. De volledige actie van 14 maart is opgevat conform de huidige COVID-veiligheidsmaatregelen. Inschrijven is overal verplicht zodat het maximum toegelaten personen niet overschreden wordt.
Ook in Kalmthout klimaatactie

Ook in Kalmthout wordt deze klimaatactie georganiseerd. Enkele geëngageerde burgers sloegen de handen in elkaar en roepen bewoners op hun stem te laten horen. Het gemeentebestuur keurde de actie goed, mits met naleven van de coronamaatregelen. Deelnemers verzamelen zondag om 15:00 stipt, met mondmasker en op afstand van elkaar. Iedereen komt als klimaatadvocaat in zwarte jas of trui en zelfgemaakte witte advocatenbef. Om exact 15:15 staan alle deelnemers één minuut lang stil, waarna de actie met een geluidsignaal wordt afgesloten.

De actie vindt plaats op het plein voor de bilbliotheek, Kerkeneind 23, maximum 100 mensen kunnen deelnemen. Meer informatie en inschrijvingsfomulier op: https://www.facebook.com/events/172745031129315. Je kan ook mailen naar klimaatzaakkalmthout@gmail.com

De rechtszaak

Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Een opwarming van meer dan 1,5°C is gevaarlijk. Dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap én België beslisten dat we daar onder moeten blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikend klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm, als van de mensen- en kinderrechten in houdt. Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie. Enkel de politieke wil om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag. Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank. Meer dan 62.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan.
Op 16 maart starten de pleitzittingen van Klimaatzaak, voor 9 opeenvolgende dagen in de rechtbank op de oude NAVO-site in Haren.

Meer info: https://www.klimaatzaak.eu/nl

Contactpersoon voor Kalmthout:

Mie Van Boxem
0486 919600
mie.vanboxem@gmail.com

MVB

Facebook19
Facebook
Twitter