Laatste nieuws:
Ontwerp Landschapsbeheerplan Oude Pastorij
Ontwerp Landschapsbeheerplan Oude Pastorij

Ontwerp Landschapsbeheerplan Oude Pastorij

Geef jouw mening over het Ontwerp Landschapsbeheerplan Oude Pastorij

De omgeving van de Oude Pastorij is beschermd als landschap (Omgeving pastorie, 10-08-1976). De bedoeling van dit beheerplan is een visie te ontwikkelen op korte en lange termijn voor de omgeving van de Oude Pastorij.
Het plan moet een praktische leidraad bieden voor het beheer van het gebied de komende jaren. De looptijd van het beheerplan bedraagt 20 jaar.

Het plan bestaat uit een beschrijvend, een oriënterend en een uitvoerend gedeelte. Het plan kan je via deze link op de gemeentelijke website downloaden (34MB!).

Het beschrijvend gedeelte bevat de situering en eigendomsstructuur van het gebied, een overzicht van de relevante wetgeving en beleidsdocumenten en een opsomming van de abiotische, biotische en cultuurhistorische elementen in het projectgebied. In het richtinggevend gedeelte worden een visie, doelstellingen en bijhorende maatregelen uiteengezet voor het toekomstige beheer van het gebied. Het uitvoerend gedeelte bevat een uitvoeringsprogramma met een opsomming en een planningstabel met de gewenste timing van deze maatregelen.

Het geheel wordt verduidelijkt aan de hand van een aantal kaarten en bijlagen. Deze kaarten en bijlagen zijn opgenomen achterin dit beheerplan. Dit beheerplan kwam tot stand in overleg met de gemeente Essen en Onroerend Erfgoed. Volgende personen of verenigingen werden ook gehoord en gaven hun advies door: Chiro Essen-Centrum, KSA Heidebloempje en Gert Jaspers (Jeugdheem).

Geef jouw mening
Heb je zelf nog opmerkingen of aanbevelingen voor de omgeving Oude Pastorij, gelieve dit dan tot en met 25 april 2016 door te geven aan de milieudienst via milieu@essen.be.

Het ontwerpplan wordt ook besproken op de MiNa-raad op maandag 25 april om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Deze raad is openbaar.

Bron en foto: gemeente Essen

JH

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us