Laatste nieuws:
Onduidelijkheid over vzw Esselem houdt aan

Onduidelijkheid over vzw Esselem houdt aan

In de pers verschenen in de voorbije weken verschillende berichten over de vzw Esselem en hun plannen met het voormalige Wapen van Essen in de Stationsstraat. Ook in de gemeenteraad werden er vragen gesteld.

De vzw groepeert een aantal islamitische Essenaren en is van plan om het voormalige café om te vormen tot een religieus geïnspireerd ontmoetingscentrum. Robin Jacobs (N-VA/PLE) vroeg in welke mate het gemeentebestuur bij die plannen betrokken was. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) gaf aan dat na de berichten in de pers contact werd genomen met de initiatiefnemers, die hij had aangemaand om transparanter te communiceren en duidelijker aan te geven wat juist hun bedoeling is. Hij wees verder op de vrijheid van vereniging en godsdienst en stelde dat er op het eerste gezicht geen vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, zodat het gemeentebestuur ook geen echte hefbomen heeft om de plannen al dan niet bij te sturen. Jacobs bevestigde de gebrekkige communicatie vanuit de vzw. Tom Bevers (N-VA/PLE) vroeg nog naar de financiering van de vzw, maar ook daarover kon Van Tichelt geen duidelijkheid geven.

Thomas Dekkers (N-VA/PLE) waarschuwde voor een parallel circuit, waarbij één bepaalde geloofsgemeenschap zich zou terugplooien op eigen activiteiten, eigen sociale voorzieningen… De burgemeester bevestigde dat dit een risico is. Guy Van den Broek pleitte nog voor een beter gecoördineerd integratiebeleid en kreeg daarvoor ook vanuit de hele raad bijval.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Google Streetview

Facebook96
Facebook
Twitter
Visit Us