Laatste nieuws:
Omgevingsvergunning Kapellen

Omgevingsvergunning, Kapellen

Het vergunningenlandschap wordt grondig hervormd door de start van de omgevingsvergunning. De stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden vanaf 1 juni vervangen en verenigd in 1 toepassing. 

De aanvragen worden ingediend bij 1 loket: het omgevingsloket. Afhankelijk van het dossier wordt 1 openbaar onderzoek en/of adviesvraag georganiseerd. Dit verhoogt de efficiëntie en bespaart tijd.

Op www.omgevingsloket.be vind je de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen, …

Vragen of hulp nodig bij het indienen van je aanvraag? Contacteer de helpdesk 015 45.45.91 of helpdesk.omgevingsvergunning@hpe.com

Blijf je problemen ondervinden? Maak hier een afspraak met onze gemeentelijke dienst Vergunningen (of via 03 660 66 04). Onze baliemedewerker helpt je graag op weg met de ingave van je dossier.

Let op! De uiterste datum voor je papieren dossier is 31 mei 2017.

Vanaf 1 juni 2017 digitaliseren we elk dossier.

Bron en foto: gemeente Kapellen

MJ

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us