OCMW en Gemeente Essen stappen op 1 januari in het huwelijksbootje

OCMW en Gemeente Essen stappen op 1 januari in het huwelijksbootje

Het OCMW en het gemeentebestuur van Essen vormen vanaf 1 januari 2019 één gezamenlijke organisatie. De ‘inkanteling’ van het OCMW kadert in het Decreet Lokaal Bestuur. Dat maakt de weg vrij voor een sterk en geïntegreerd sociaal beleid. Het gaat wel om een ambtelijke fusie. Op bestuurlijk vlak verdwijnt de term OCMW nog niet volledig van het toneel.

Alleen individuele steundossiers

De lokale samensmelting brengt heel wat uitdagingen met zich mee, al blijft het OCMW wel bestaan als rechtspersoon. Het ‘Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn’ houdt zich voortaan alleen nog bezig met de individuele sociale hulpverlening, zoals het toekennen van een leefloon, budgetbeheer, huursteun of andere financiële tussenkomsten. Deze dossiers worden besproken binnen het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

76 personeelsleden

Alle overige diensten van het OCMW integreren op 1 januari 2019 met het gemeentebestuur: Lokaal Dienstencentrum ’t Gasthuis, de serviceflats, de Polikliniek, doorgangswoning Huyze Calmeyn e.d. De OCMW-raad valt vanaf dan samen met de gemeenteraad. Ook de meeste werknemers van het OCMW – van administratie tot schoonmaakdienst – mogen zich na Nieuwjaar gemeentelijk ambtenaar noemen. In totaal gaat het om zo’n 76 personeelsleden. De gemeente Essen krijgt meteen ook een nieuwe, bredere organisatiestructuur. Het organogram krijgt er een grote afdeling ‘Welzijn’ bij. Met Ivan Kockx is er nu één algemeen directeur voor beide organisaties.

Wat met de huisvesting?

Op het vlak van huisvesting verandert er voorlopig niets. De gemeente onderzoekt wel de mogelijkheid om het huidige OCMW-personeel tegen 2020 te verhuizen naar de ‘campus gemeentehuis’. Dat heeft onder meer te maken met de plannen van AZ Klina om in het OCMW-gebouw aan het Kerkeneind een zorgpunt te realiseren. Eén van de denkpistes is een verhuis van een aantal gemeentediensten naar het politiekantoor aan de Kapelstraat. PZ Grens zou dan mogelijk zijn intrek nemen in het station van Essen. De onderhandelingen lopen. Hoe dan ook is de hele fusie- en verhuisoperatie niet alleen een noodzaak, maar ook een opportuniteit om de lokale dienstverlening voor de Essense burgers te verbeteren.

Decreet Lokaal Bestuur

Met het Decreet Lokaal Bestuur kiest Vlaanderen op een aantal vlakken voor een slankere en eenvoudigere regelgeving. Samengevat beoogt het decreet uit 2017 onder meer:
-De verdere integratie van het OCMW in de gemeente.
-De hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht.
-Het bijsturen van de regels over de Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
-Het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en hun filialen.
-Meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht om zo de dienstverlening te verbeteren.
-Het vereenvoudigen, dereguleren en digivriendelijker maken van alle wettelijke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband in één decreet.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook9
Facebook
Twitter
Visit Us