Laatste nieuws:
Noorderlicht meer zuidelijk…

Noorderlicht meer zuidelijk….

3 jaar waren zij te gast in Essen. 7 jaar was hun vaste stek in Kalmthout. Inderdaad, praatcafé dementie Noorderlicht bestaat al 10 jaar.

En nog steeds organiseren zij 4 x per jaar, voor allen die er behoefte aan hebben, een praatcafé. Op informele wijze kan bij een drankje en een streepje muziek, kennis opgedaan worden over dementie. Er worden steeds 2 interviews georganiseerd met telkens de mogelijkheid vragen te stellen nadien. Een deskundige beantwoordt vragen over een bepaald thema rond dementie. Vanaf 2019 verleent Johan Van Oers zijn vaste medewerking aan Noorderlicht als interviewer.

Johan is auteur van diverse boeken over dementie en werkte gedurende een ganse loopbaan met en voor personen met dementie en hun familie. Een mantelzorger brengt telkens een getuigenis over zijn/ haar zorg voor een persoon met dementie. Het publiek kan actief deelnemen aan het zaalgesprek dat ontstaat, onder leiding van cafébaas/moderator. Men kan evengoed gewoon aanwezig zijn en luisteren. Voor en na de interviews, tijdens de pauze, kan men lotgenoten ontmoeten, steeds volledig vrijblijvend. Schriftelijke informatie ligt ter beschikking op een lectuurtafel.

Al 10 jaar organiseert Noorderlicht in de noordelijke regio van Antwerpen het praatcafé. Diverse organisaties van zes gemeentes werken hieraan mee: Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Brasschaat en Wuustwezel. Nog steeds ervaren zij dat er veel nood is aan deze bijeenkomsten. De opkomst is dan ook gewoonlijk heel talrijk: de aanwezigen zijn mantelzorgers, familieleden, professionele zorgverleners en af en toe een persoon met dementie. Deze mensen hebben allen nood aan deskundige informatie, maar wensen tegelijk eens een gewoon verhaal te horen. Zij voelen zich gesteund en begrepen door anderen in een gelijkaardige situatie.

Om ook de geïnteresseerden uit andere gemeentes de kans te geven dichterbij huis zo’n praatcafé te bezoeken, verhuist Noorderlicht een beetje zuidelijker, namelijk naar Brasschaat. De naam NOORDERLICHT die ontstaan is in het noorden, in de gemeente Essen, blijft bestaan.
Dienstencentrum Vesalius, naast Klina wordt de nieuwe locatie. Met 4 sterke thema’s en getuigenissen in 2019 zullen de trouwe bezoekers elkaar ook daar vinden. Sowieso zullen ook weer vele nieuwe gezichten op verkenning komen.

Nieuwsgierig? Interesse gewekt? Ga gewoon langs. Er hoeft niet ingeschreven te worden en aanwezigheid is gratis. Ook in Brasschaat blijft het initiatief laagdrempelig.

-7 mei om 19:30 Soms ben ik zo moe. (over draagkracht bij mantelzorgers)
-24 september om 19:30 Op bezoek bij een persoon met dementie.
-19 november om 14:00u Voorlopig Bewind Zorgvolmacht

Alle info: info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be
Locatie: Dienstencentrum Vesalius, Prins Kavellei 77, Brasschaat.

Facebook13
Facebook
Twitter
Visit Us