Laatste nieuws:
Nog geen nieuwe verkaveling in Heikantlaan

Nog geen nieuwe verkaveling in Heikantlaan

De nieuwe verkaveling in de Heikantlaan, tegenover de Epicealaan, komt er voorlopig niet. De gemeenteraad stelde de beslissing over het wegtracé uit.

Al verschillende jaren circuleren er allerlei plannen voor het terrein aan de Heikantlaan. Telkens botsten ze op verzet in het schepencollege of bij de Gecoro (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening). Nu ligt een nieuw plan op tafel, waarbij 19 tot 29 bouwplaatsen zouden worden gecreëerd. Dat plan kon wel op de goedkeuring van het college rekenen en kreeg ook in de Gecoro groen licht, ondanks de bezwaren van de mensen in de omgeving. Die vinden dat het plan te veel groen opoffert, en ze vrezen voor veel extra verkeer, omwille van de zeer intensieve bebouwing die voorzien wordt.

Omdat er voor de nieuwe verkaveling ook een nieuwe weg moet worden aangelegd, was de toestemming van de gemeenteraad nodig. Schepen Dirk Konings (CD&V) verdedigde het plan, omdat het beter is dan de vorige plannen die in de voorbije jaren werden ingediend. Zo werden er geen woontorens ingetekend, en werd ook speelruimte voorzien. Het schepencollege wil ook nog extra parkeerruimte opleggen. Konings wees er ook op dat het terrein de bestemming bouwgrond heeft, en dat het dus niet mogelijk is om alle bebouwing tegen te houden.

Foto ©Google streetview

Bron: N-VA/PLE

JH

Facebook6
Facebook
Twitter
Visit Us