Laatste nieuws:
Nog geen duidelijkheid over bouwproject Heikantvenstraat

Nog geen duidelijkheid over bouwproject Heikantvenstraat

De plannen voor de bouw van appartementsgebouwen tussen de Heikantlaan en de Heikantvenstraat stonden ook op de agenda van de gemeenteraad, maar via een omweg. Eigenlijk moest de raad zich alleen uitspreken over de wegenwerken in de Heikantlaan.

Heikant werd snel volgebouwd

Uiteindelijk moet het schepencollege zich over de verkavelingsplannen uitspreken en dat gebeurde nog niet. Wel werd al een advies gevraagd aan de Gecoro (de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening), die positief oordeelde. In de raad legde Brigitte Quick (CD&V) uit dat het de bedoeling is om een voetpad en parkeerplaatsen aan te leggen in de Heikantlaan. Tom Bevers (N-VA/PLE) antwoordde dat hij daar uiteraard geen graten in ziet, maar dat de wegenwerken gekoppeld worden aan het hele verkavelingsproject. Quick ontkende die koppeling: ook als de verkaveling niet doorgaat zullen de wegenwerken toch gebeuren. Maar schepen van ruimtelijke ordening Arno Aerden (sp.a) sprak haar tegen: het ene kan niet zonder het andere. Tom Bevers (N-VA/PLE) antwoordde dan dat het logischer zou zijn om eerst een beslissing te nemen over de verkaveling en daarna over het kleine wegenproject. Hij gaf aan dat Heikant in de voorbije jaren snel werd volgebouwd en dat er best eerst opnieuw wordt nagedacht over de visie op de wijk. Bovendien stelde hij vragen over de verkeersafwikkeling en de keuze om de wegen binnen de verkaveling privé te houden.

Hele reeks appartementen

Later tijdens de raad pleitte Marc Scheepers (VB) om in afwachting van de opmaak van het beleidsplan ruimte geen grote projecten meer goed te keuren. Arno Aerden (sp.a) antwoordde dat tijdens deze legislatuur het CD&V/sp.a-college nog geen grote projecten vergunde en dat een stop dus niet nodig is. Echter, hij vergat erbij te vermelden dat in de twaalf jaar ervoor dezelfde partijen voor een hele reeks appartementen het licht op groen hadden gezet. Tom Bevers ondersteunde de vraag om toch eens grondig te bekijken of er geen maatregelen nodig zijn om grote projecten te vermijden op plekken waarop de visie mogelijk zal veranderen. De raad besliste om de discussie ten gronde te voeren in een commissie, vooraleer het college over het project in Heikant zal beslissen.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Noordernieuws.be

Facebook11
Facebook
Twitter