Nieuwjaarsinterview GroenRand

Nieuwjaarsinterview GroenRand

In Vlaanderen is 1 op 3 van de gekende diersoorten bedreigd, het biodiversiteitsverlies gaat sneller dan ooit.

Hoe trachten jullie dit verlies te stoppen? Zijn er na vijf jaar GroenRand resultaten?

Dirk Weyler, coördinator GroenRand: “De komst van enkele toppredatoren, zoals bever, otter en boommarter, naar de GroenRandcontreien is goed nieuws voor onze natuur. Het is de kroon op de jarenlange samenwerking om onze natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Alleen door die inspanningen voelen deze veeleisende soorten zich hier voldoende goed. De bever lijkt zich definitief gevestigd te hebben in de buurt van de Antitankgracht. GroenRand hoopt dat de otter de volgende is.”

Nieuwjaarsinterview GroenRand
Dirk Weyler, coördinator GroenRand
De otter is reeds op bezoek geweest in GroenRand, maar heeft zich nog niet gevestigd?

“Dat is veel delicater, aangezien de otter gevoelig is aan waterkwaliteit. En er moet voldoende visbestand zijn als voedsel. Door de huidige aankopen van Natuurpunt en ANB, nemen de schuilmogelijkheden toe. De uitrol van het Soortenbeschermingsprogramma voor de otter in Vlaanderen staat inmiddels in de steigers en het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) zal in 2022 een versnelling hoger schakelen in het lopende otteronderzoek.”

Hoe hebben jullie de otter extra in het vizier gebracht?

“In 2021 hebben we samen met verschillende partners de otter in de kijker gebracht. Het enthousiasme voor de terugkeer of het herstel van de soort bleek daarna bijzonder groot en meerdere projecten en initiatieven worden opgestart, gepland, of verder uitgediept. Zowel vanwege overheden als verenigingen, van lokaal tot internationaal. We hebben daarom het volste vertrouwen dat het soortenbeschermingsprogramma ‘otter’ zal worden goedgekeurd.”

Dit jaar zetten jullie de boommarter op de voorgrond, zijn er hieromtrent plannen?

“De zeldzame boommarter toont zich op cameravallen in alle bossen van de ATG. Als dit otterbeschermingsprogramma wordt goedgekeurd, dan zullen verschillende maatregelen kunnen genomen worden rond ontsnippering. We denken dat de boommarter een belangrijke doelsoort is die – met enige aanpassing – kan meeliften met de verschillende ontsnipperingsmaatregelen van het ‘soortenbeschermingsprogramma otter’. Voor beide dieren is nog veel werk aan de winkel: de ontsnippering van vele wegen springt uit als topprioriteit. Hiervoor werden knelpuntfiches opgesteld.”

Staan jullie er goed voor? Wat zijn de verwachtingen voor 2022?

“Ondertussen heeft de provincie de Antitankgracht erkend als strategisch project, waarbinnen vier werkgroepen werden opgericht. Ook werd een conceptnota voor een Nationaal park ingediend, waar de Antitankgracht een prominente rol zal krijgen. Het is nu bang afwachten of de jury dit project heeft uitverkoren, zodat we kunnen starten aan de tweede fase. Tijdens deze fase worden de kandidaten inhoudelijk en financieel ondersteund, om een masterplan en operationeel plan uit te werken (zogenaamd begeleidingstraject). We kunnen alleen maar hopen dat we in ons projectgebied een Nationaal park kunnen verwelkomen en dat het soortenbeschermingsprogramma wordt goedgekeurd.”

Nieuwjaarsinterview GroenRand

Niet elke kandidaat zal Nationaal park worden. Wat als er geen Nationaal park komt in de Voorkempen?

“Dat zou mij verbazen. Grenspark Kalmthoutse Heide maakt aan de Nederlandse zijde reeds deel uit van het netwerk van Nationale Parken. Gezien de omvang, het monumentale karakter van het gebied en de grote naamsbekendheid, zijn we overtuigd dat we nu reeds sterke kaarten in handen hebben om ook aan Vlaamse zijde als Nationaal Park erkend te worden. Het Grenspark Kalmthoutse Heide vormt, samen met het Klein en Groot Schietveld, het grootste en meest indrukwekkende aaneengesloten heide- en vennengebied van Vlaanderen. Hier vormt de Antitankgracht een verbindingsroute en ruggengraat voor het Klein Schietveld en de aanleunende bossen zoals het Fort van Stabroek, Schrans van Smoutakker, Elsenbos, Ertbrandbos, het Mastenbos, de Uitlegger, het Fort van Brasschaat, De Mik, de Inslag en zo meer.”

De criteria zijn bijzonder zwaar!

“Je hebt 10.000 hectaren nodig om een goede biodiversiteit te garanderen. We zijn absolute voorstander om enkel die voorstellen te valideren, die echt werk willen maken van een groot park. Ook al betekent het dat sommigen uit de boot zullen vallen, omdat ze niet aan dat criterium kunnen voldoen. Wij bepleiten ook de invoering van een derde parktype, namelijk regionale of streeksgewijze natuurparken. We hebben het hier over aaneengesloten gebieden met minimum 1500 à 3000 hectaren. Ook parken die geen 10.000 hectaren groot zijn, zouden een zekere financiële erkenning moeten krijgen. We zullen dit verder onderhandelen met het kabinet Demir.”

Nieuwjaarsinterview GroenRand

Hebben jullie nog een nieuwjaarswens?

“Voor elke gemeente langs de Antitankgracht een natuurplan, dat is de ambitie waar natuurvereniging GroenRand aan werkt. Voorlopig is Schilde voortrekker, maar de vereniging hoopt dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Gemeenten aan de Antitankgracht zetten zich al in om de biodiversiteit een handje te helpen en om ruimte voor natuur, soorten en gezonde habitats te creëren. Maar als we het biodiversiteitsverlies willen stoppen, moeten we de volgende jaren een tandje bijsteken. We moeten -in een tweede fase- onze bos- en natuurgebieden intergemeentelijk zo veel mogelijk op elkaar laten aansluiten.​ Om te laten zien dat we interessante bos- en natuurgebieden hebben, heeft GroenRand via een Facebookpagina een wandel- en fietsbrochure uitgewerkt (in het spoor van de boommarter) en heeft een website gemaakt.”

Foto’s: © Rodrik Steverlynck

Facebook

DW

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet