Laatste nieuws:
Nieuwjaarsbrief GroenRand

Nieuwjaarsbrief GroenRand

‘The most wonderful time of the year’ komt eraan. Met goed gezelschap, gastronomische gerechten en memorabele drankjes krijgt een bewogen jaar ongetwijfeld toch een sfeervol staartje. Maar ook wordt een jaar afgesloten en worden er wensen uitgesproken.

Natuurgebonden doelen

Zo probeert GroenRand in 2022 na te gaan of in de gemeentelijke klimaatplannen ook sprake is van natuurgebonden doelen, waar biodiversiteit op de voorgrond wordt gebracht. GroenRand stimuleert gemeenten om een advies- of studiebureau onder de arm te nemen om zich bij de opmaak van een natuurplan te begeleiden. Dit is nodig, want de natuur schreeuwt om herstel. In Vlaanderen is 1 op 3 van de gekende soorten bedreigd, het biodiversiteitsverlies gaat sneller dan ooit. Willen we onherstelbare schade voorkomen, dan moet het in de komende jaren gebeuren.

Gruwelijke manieren van dieren uitroeien

De ellenlange lijst van middelen waarmee we eeuwenlang op de meest gruwelijke manieren dieren uitgeroeid hebben, doet de wenkbrauwen fronsen. Uitroken, doodknuppelen, vergiftigen, klemmen en kooien: alles was toegestaan om ‘schadelijke’ soorten te bestrijden. Door het verdwijnen van habitats en door milieuverontreiniging kregen verschillende dieren de genadeslag: bever, otter, boommarter, aalscholver, vos, slechtvalk en een resem andere soorten verdwenen van het toneel. Een gevolg van een fout wereldbeeld waarbij soorten worden ingedeeld in ‘nuttig’ of ‘schadelijk’.

Nieuwjaarsbrief GroenRand2

Sterk versnipperd

De natuur in de Voorkempen is sterk versnipperd, zodat dieren en planten vaak opgesloten zitten in de laatste restjes geschikte natuur. Planten en dieren hebben nood aan functionele verbindingen, zodat ze zich kunnen verplaatsen tussen geschikte leef- en foerageergebieden. Het soortenbeschermingsprogramma van de otter en een het toekomstig Nationaal park in het projectgebied van GroenRand kunnen helpen om deze natuurgebieden te verbinden tot grotere gehelen. Door bescherming, ontsnippering en natuurherstel konden heel wat soorten terugkeren en kunnen we onder andere in het Antitankgrachtgebied opnieuw otters, boommarters, ijsvogeltjes, verschillende soorten vleermuizen, aalscholvers en bevers waarnemen.

Samenleven met wilde dieren

Deze herkenbare en tot de verbeelding sprekende soorten kunnen een kapstok vormen om mensen dichter bij de natuur te brengen en om inzicht te verschaffen in complexe milieuproblematieken. GroenRand kondigt met enige fierheid de boommarter aan als nieuw sensibilisatieinstrument en tegelijk sluit GroenRand de periode met Olga de Otter af. Terug leren samenleven met deze dieren is niet evident en vraagt actieve inspanningen en regelmatig overleg. Samenleven met wilde dieren is een zaak van draagvlak, van de wil om conflicten te voorkomen.

Nieuwjaarsbrief GroenRand3

Boommarter nieuw symbool

GroenRand schuift volgend jaar dus de boommarter naar voor als nieuw symbool. Dit prachtige dier is een van de diersoorten waar GroenRand op mikt in het ontsnipperingsplan voor haar werkgebied. GroenRand hoopt dat 2022 een jaar wordt waarin we corona langzaam maar zeker achter ons kunnen laten, maar waar we de waardering voor de natuur blijven vasthouden! Blijf genieten van de prachtige natuur om je heen, en ga op zoek naar de parels die Antitankgracht je te bieden heeft.

Foto’s: Dirk Weyler

DW

Facebook41
Twitter
Follow Me
Tweet