Laatste nieuws:
Nieuwe voetpaden in Essen

Nieuwe voetpaden in Essen

Dit voorjaar vinden er werkzaamheden plaats aan de voetpaden van de Heikantstraat, Hofstraat, Nieuwstraat en Kalmthoutsesteenweg. De gemeenteraad keurde deze projecten goed in augustus en december 2022.

Heikantstraat

In de Heikantstraat komt er een gloednieuw voetpad dat het bestaande voetpad van nummer 24 verbindt met de Oude Baan. Zo maken we een veilige verbinding met het centrum en de achterliggende wijken. De gemeente investeert 335.000 euro in deze werken die kaderen in een globaal voetpadenplan. Dit deel van de Heikantstraat is vermoedelijk tot 6 maart afgesloten voor doorgaand en gemotoriseerd verkeer. Fietsers en bewoners kunnen de weg wel gebruiken. De omleiding loopt via de Veldweg, Kerkstraat en Oude Baan.

Hofstraat

Zodra het voetpad in de Heikantstraat er ligt, starten de werken aan de Hofstraat. Die zullen dus pas na 6 maart beginnen en verlopen in drie fasen om de hinder te beperken. We schatten dat het opnieuw aanleggen van het voetpad drie maanden in beslag zal nemen. Fase 1 gaat van de Nieuwstraat tot aan de Magerbeek, fase 2 van de Magerbeek tot aan het Sint-Jozefinstituut en fase 3 van de school tot aan het kruispunt met de Beliestraat. De scholen, crèche en alle bewoners krijgen nog een brief in de bus met gedetailleerde informatie.

Nieuwstraat

Vermoedelijk is in de maand juni de Nieuwstraat aan de beurt. Het voetpad aan de oneven zijde van huisnummer 5 tot aan de hoek van de Stationsstraat zal dan volledig worden vernieuwd. Voor de start van het bouwverlof zou alles klaar moeten zijn.

Kalmthoutsesteenweg

De doortocht van Wildert moet volledig worden heringericht. Omdat dit een project van lange adem is, en de voetpaden in slechte staat zijn, zal de gemeente dit jaar verbeteringswerken uitvoeren. Langs beide zeiden zal de gemeente de voetpaden en de parkeerstroken rond de bomen en over de boomwortels zo egaal mogelijk aanleggen.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen