Laatste nieuws:
nieuwe-straatnamen-liggen-in-openbaar-onderzoek

Nieuwe straatnamen liggen in openbaar onderzoek

Het project Achter d’Hoven voorziet in de aanleg van zes nieuwe straten en vier verbindingsstraten. Op advies van de gemeentelijke cultuurraad wordt voorgesteld om deze zes straten de volgende namen te geven:

Lange Mie
Sterke Peer
Nieuwe Buiten
Poorthof
Boomgaard
De Wissel

Voor de vier verbindingspaadjes worden volgende namen voorgesteld:
Vinkepad
Mulderpad
Vlinderpad
Kerkepad

Dit voorstel tot naamgeving ligt in openbaar onderzoek van 15 november 2016 tot en met 14 december 2016. Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk overgemaakt worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel

Meer info
Secretariaat – 03 690 46 12 – secretariaat@wuustwezel.be

Bron en foto: gemeente Wuustwezel

JV

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us