Laatste nieuws:
Nieuwe schoolbibs doen kinderen meer lezen

Nieuwe schoolbibs doen kinderen meer lezen

Zes Essense basisscholen installeerden voor dit schooljaar een eigen schoolbib. Met de hulp van de bib van Essen en CEGO gaat het tweede projectjaar van Essen leest! van start met een kanonschot! Essen leest! is een unieke samenwerking tussen de gemeentelijke bib, experten van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) en zes basisscholen. Het doel: kinderen doen lezen!

Eigen schoolbib

Elke school creëerde een ruimte voor een eigen bib met een zelfuitleenbalie en een startcollectie van vijf boeken per leerling. Die collectie wordt verder aangevuld met de eigen schoolcollectie en nieuw aangekochte boeken. Op het einde van het project willen we dat elke schoolbib gemiddeld zeven boeken per kind bezit.

Eekhoornpasje

Elk kind heeft een eigen eekhoornpasje met chip waarmee ze in de eigen schoolbib én de hoofdbib van Essen boeken kunnen ontlenen. Het is trouwens de hoofdbib die de collectie van 12.000 jeugdboeken beheert.

Leesniveau in kaart brengen

CEGO gaat ondertussen verder met het in kaart brengen van het leesniveau van de Essense scholieren. Het werkt ook leesactieplannen uit en geeft coaching aan scholen. Er zijn dus al mooie stappen gezet en vanaf september breiden we dit uit met een reeks leesbevorderende activiteiten, een infoavond voor leerkrachten en extra aandacht voor leesmoeilijkheden. Essen leest! is een project met een strikje rond! Meer informatie en foto’s vind je op https://essen.bibliotheek.be

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay