Laatste nieuws:
Nieuwe maatregelen om gemotoriseerd verkeer uit binnenstad te weren

Nieuwe maatregelen om gemotoriseerd verkeer uit binnenstad te weren

Roosendaal werkt aan de aantrekkelijkheid en beleving van de binnenstad. Bewoners, winkelend publiek en terrasbezoekers zijn dé hoofdgebruikers van de binnenstad. Om de leefbaarheid en verblijfskwaliteit te verhogen, krijgt het langzame verkeer prioriteit en wordt onnodig gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk uit de binnenstad geweerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom een aantal maatregelen genomen om een nog aantrekkelijker verblijfsklimaat in de Roosendaalse binnenstad te creëren.

Fietsers
Fietsers zijn vanzelfsprekend welkom in de binnenstad. Het is wel de bedoeling dat de fietsen worden gestald op daarvoor aangewezen plaatsen. Om die reden worden er extra fietsparkeerbeugels, zogenaamde fietsnietjes, geplaatst. Verder zijn er openbare fietsenstallingen beschikbaar.

Brom- en snorfietsen
Met behulp van camera’s en kentekenherkenning gaan binnenkort brom- en snorfietsers geweerd worden uit de Roosendaalse binnenstad. Uiteraard gaat het daarbij om brom- en snorfietsers die niets in de binnenstad te zoeken hebben. Het gaat om een unieke proef, waarbij een camera met kentekenherkenning foto’s maakt van passerende brom- en snorfietsen. Deze foto’s worden vergeleken met de database van ontheffinghouders. Degenen die geen ontheffing hebben en dus in overtreding zijn, krijgen een bekeuring thuisgestuurd.

Auto’s en vrachtverkeer
De Roosendaalse binnenstad is autoluw. Laden en lossen is toegestaan tussen 06.00 uur en 11.00 uur. Het toegangssysteem voor auto- vrachtverkeer wordt geregeld via zogenaamde pollers, verzinkbare palen die na vertoon van een geldig toegangspasje naar beneden zakken. Dit systeem is bedoeld voor bewoners, ondernemers en leveranciers die in de binnenstad moeten zijn. Er blijken echter heel veel toegangspasjes in omloop te zijn. Op korte termijn wordt iedere toegangspas aan een kenteken gekoppeld. Daarbij wordt meteen bekeken of de ontheffing (nog) rechtsgeldig is en in stand moet blijven.

Even wennen
Het zal even wennen zijn en naar verwachting zullen alle maatregelen medio 2018 gerealiseerd zijn. De houders van toegangspassen hebben in augustus jl. al een vooraankondiging gekregen over de nieuwe systematiek waarbij de toegangspassen aan een kenteken worden gekoppeld. Zodra alle maatregelen van kracht zijn, worden bewoners en ondernemers daarover persoonlijk geïnformeerd. Bij de toegangswegen worden bezoekers er dan tijdelijk op gewezen dat ze zo min mogelijk gemotoriseerd verkeer in de binnenstad willen.

Bron en foto: gemeente Roosendaal

JH

Facebook2
Facebook
Twitter
Visit Us