Laatste nieuws:
Nieuwe leden gezocht voor gemeentelijke adviesraden

Nieuwe leden gezocht voor gemeentelijke adviesraden

Nu de nieuwe legislatuur van start gegaan is, worden ook de adviesraden opnieuw samengesteld. De manier waarop dat gebeurt, verschilt van raad tot raad. Ook jij kan als inwoner van Kalmthout deel uitmaken van zo’n adviesraad. Hieronder vind je een overzicht van alle raden die nieuwe leden zoeken met contactgegevens om je kandidaat te stellen. Meer details over de taken van die raden vind je op www.kalmthout.be/adviesraden.

• Adviesraad voor land- en tuinbouw (GALANT): marc.konings@kalmthout.be, 03 620 22 61
• Beheersorgaan Bib: bibliotheek@kalmthout.be, 03 620 22 36
• Beheersorgaan Gemeenschapscentrum Kalmthout: cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66
• Cultuurraad: cultuur@kalmthout.be, 03 620 22 66
• Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO): ruimtelijke.ordening@kalmthout.be 03 620 22 32
• Jeugdraad: jeugd@kalmthout.be, 03 620 22 65
• Milieuraad (MINA): milieu@kalmthout.be, 03 620 22 61
• Ondernemersraad (GOR): an.loos@kalmthout.be, 03 620 22 03
• Ouderenadviesraad: sigrid.hermans@kalmthout.be, 03 620 22 69
• Raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS): marc.konings@kalmthout.be, 03 620 22 61
• Sportraad: sport@kalmthout.be, 03 666 95 02
• Stuurgroep Verkeer: mobiliteit@kalmthout.be, 03 620 22 14
• Welzijnsraad: sigrid.hermans@kalmthout.be, 03 620 22 69

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us