Laatste nieuws:
Nieuwe handelaars krijgen bezoek van cd&v Kapellen

Nieuwe handelaars krijgen bezoek van cd&v Kapellen

De leegstand van vele winkelpanden in het dorpscentrum van Kapellen is al geruime tijd een doorn in het oog van quasi alle lokale politici en van vele inwoners uit de gemeente. Met de recente opening van enkele nieuwe shops komt er misschien licht aan het einde van de tunnel.

Een delegatie van cd&v Kapellen bracht de nieuwelingen een bezoekje en had voor de uitbaters een kleine attentie mee. “Het is prachtig te zien dat heel wat nieuwe handelaars de uitdaging aangaan in Kapellen! Een dorpskern met een variatie aan nieuwe winkels, het geeft het winkelhart van Kapellen een boost!” zegt Philippe Henquet, fractieleider cd&v in de gemeenteraad. Tijdens het bezoekje van de cd&v-delegatie in Kapellen aan Jespers koffiebranderij, Corpus Fit, Le Sable en ‘t Paradijsje peilden de politiekers ook naar de ambities van de nieuwe handelaars.

Nieuwe handelaars krijgen bezoek van cd&v Kapellen
Jespers koffiebranderij
Profploeg

Ondertussen startte het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen in de gemeente Kapellen een begeleidingstraject door de ’Profploeg’. Deze bestaat uit een team van experten die het gemeentebestuur kosteloos bijstaat om de handelskern nog aantrekkelijker en bruisender te maken. Zij zullen in samenspraak met het schepencollege, Open VLD/N-VA, en de middenstand concrete acties voorstellen om o.a. de leegstand aan te pakken en het straatbeeld nog meer uitstraling te geven.

(MLH)

Foto’s: cd&v Kapellen

Facebook46
Twitter
Follow Me
Tweet