Laatste nieuws:

Nieuwe gemeentelijke subsidies voor energie- en klimaatinvesteringen

De klimaatverandering wordt de laatste jaren steeds meer tastbaar en heeft een duidelijk effect op de leefbaarheid, ook in Kalmthout. Op 30 mei 2022 keurde de gemeenteraad daarom het nieuwe energie- en klimaatactieplan goed met als voornaamste doel om de lokale CO2-uitstoot met 40% te reduceren tegen 2030, de lokale veerkracht door de gevolgen van klimaatverandering te verhogen en de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare energie te verbeteren.

Om de doelstellingen te behalen, keurde de gemeenteraad op 19 december 2022 het subsidiereglement goed voor ‘energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen’. Met die steunmaatregelen wil de gemeente Kalmthout, bovenop de financiële tegemoetkoming via mijnverbouwpremie, haar inwoners aanzetten om energiebesparende en klimaatadaptieve ingrepen te doen in bestaande woningen. Een van de voorwaarden is namelijk dat de woning minstens vijf jaar oud is.

Premies voor energiebesparing

Voor energiebesparende maatregelen wordt er per categorie éénmalig per aanvrager en per woning een subsidie verleend. De werken moeten uitgevoerd zijn door een erkende aannemer, met uitzondering van de dak- en zoldervloerisolatie en van de vloer- en kelderplafondisolatie. Je woning moet ook minimaal vijf jaar oud zijn.

Premies voor klimaatadaptatie

Voor maatregelen waarmee je je woning of perceel klimaatvriendelijker maakt, wordt per categorie éénmalig per aanvrager en per woning een subsidie verleend bij bestaande woningen. De specifieke voorwaarden voor de verschillende maartregelen zijn opgenomen in het gemeentelijke subsidiereglement.

Hoe vraag je de subsidies aan?
  • De eigenaar en/of de gebruiker of huurder van de woning (met een ondertekende verklaring van de eigenaar) kan een aanvraag indienen.
  • Je dient een aanvraag in met het onlineformulier of met de papieren versie.
  • Je voegt de gevraagde bijlagen toe. Die vind je op het formulier en ze verschillen per soort subsidie.
  • Bijkomende voorwaarden
  • Enkel werkzaamheden die uitgevoerd worden in vergunde woningen die volledig op het grondgebied van de gemeente Kalmthout liggen, komen in aanmerking voor een subsidie. Je moet daarbij aan alle geldende vergunningsvoorwaarden voldoen.
  • De subsidie geldt enkel voor de installaties geplaatst en in werking gesteld of werken uitgevoerd na 1 januari 2023. Bij twijfel geldt de factuurdatum als referentie.
  • Je vraagt de subsidie aan ten laatste 2 jaar na de factuurdatum of na de datum vermeld op het aankoopbewijs.

Via deze link vind je meer info over de premies en de bedragen.

Bron: Gemeente Kalmthout
Foto: PixaBay

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen