Laatste nieuws:
nieuwe-essense-turnhal-opent-in-2018-de-deuren

Nieuwe Essense turnhal opent in 2018 de deuren

Tegen de start van het schooljaar 2018-2019 verrijst er in Essen een gloednieuwe turnhal op de site van de lagere school Mariaberg. Om de realisatie ervan mogelijk te maken slaan meerdere partijen – Turnkring Essen, scholen Mariaberg, Zusters van Berlaar en het gemeentebestuur – de handen in elkaar.

Accommodatieprobleem
Twee Essense turnkringen, KT Vlug en Blij en ST Volharding, kampen al jaren met een tekort aan geschikte accommodatie. Zij huren momenteel een 8-tal verschillende sportzalen in Essen en buurgemeenten. Beide turnkringen smolten onlangs samen tot één vereniging: Turnkring Essen. Met meer dan 700 leden vormt de fusievereniging de grootste sportclub van Essen.

Scholen op de site Mariaberg (kleuters, lager en secundair) hebben ook al vele jaren te weinig capaciteit om de leerlingen kwaliteitsvolle lessen lichamelijke opvoeding aan te bieden. Turnlessen vinden dikwijls noodgedwongen plaats in een voormalige kapel, in de gang of zelfs in openlucht.

Perfecte ligging
Samen met het gemeentebestuur werd gezocht naar een oplossing. In diverse overlegmomenten werden verschillende opties gewikt en gewogen. Intussen verklaarden de Zusters van Berlaar zich bereid een perceel, gelegen in de zone tussen Grensstraat, Nieuwstraat en Guido Gezellelaan, ter beschikking te stellen. De locatie is bovendien bereikbaar via de huidige parking van Mariaberg. Kortom, een ideale centrale ligging voor de scholen en voor de turnkring.

Optimale bezetting
Het idee om samen een hal te bouwen was gelanceerd. De nieuwe ‘turntempel’ krijgt een optimale bezetting: tijdens de schooluren wordt de hal enkel gebruikt door de scholen, naschools geniet de turnkring exclusief voorrang. De inrichting van de zaal zal hier ook op worden afgesteld. Enerzijds komen er minimumvoorzieningen voor lessen lichamelijke opvoeding. Anderzijds worden er voldoende specifieke turntoestellen aangeschaft om kwalitatief turnonderricht mogelijk te maken.

Vzw Turnhal Essen
Het unieke samenwerkingsverband tussen Turnkring Essen, scholen Mariaberg, Zusters van Berlaar en het gemeentebestuur van Essen, werd ondertussen geformaliseerd. De vzw Turnhal Essen werd opgericht met een dubbele doelstelling, met name de bouw én de exploitatie van een turnhal. Momenteel bereiden de vier betrokken partners een dossier voor met het oog op een opening van de nieuwe turnhal tegen de zomer van 2018.

Bron en foto: gemeente Essen

JV

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us