Nieuwe cultuurzaal komt in wijk ‘Statie’

Nieuwe cultuurzaal komt in wijk ‘Statie’

Uit de gemeentelijke bevraging van enkele jaren geleden werd het duidelijk dat er in Essen nood is aan een degelijke culturele infrastructuur. Het gemeentebestuur startte in 2019 op voorstel van cultuurschepen Helmut Jaspers een verkenningstraject. De kogel is door de kerk! Er komt een gloednieuwe cultuurzaal op de site aan het Parochiecentrum Statie.

In 2019 en 2020 werd aan alle Essense verenigingen, scholen en mogelijke gebruikers gevraagd wat de noden zijn. Dat gebeurde onder leiding van Guy Redig, gespecialiseerd in de materie. Eind 2020 werkte professor Redig zijn rapport af. De conclusie is dat er in Essen nood is aan een degelijke cultuurzaal met een uitschuifbare tribune met capaciteit voor minimum 350 zitplaatsen en een geschikt podium met de nodige geluids-, licht- en theatertechnieken.

Deze polyvalente infrastructuur moet voldoende ruimte bieden voor het Essense verenigingsleven om op een kwalitatieve manier activiteiten te organiseren. Van theatervoorstellingen, concerten en filmavonden tot restaurantdagen, tentoonstellingen of academische zittingen. Helmut Jaspers, schepen van Cultuur: “We willen dat dit project qua uitstraling en gebruiksgenot voor artiesten én bezoekers goed zit. De cultuurzaal moet plaats bieden aan professionele programmaties zoals concerten of theatervoorstellingen, maar evengoed aan verenigingen voor hun optredens, concerten, restaurantdagen of quizavonden. Harmonies, zangkoren of grotere gezelschappen moeten nu noodgedwongen gebruik maken van zalen die hiervoor eigenlijk onvoldoende geschikt en uitgerust zijn. In sommige gevallen moeten ze zelfs uitwijken naar een andere gemeente.”

Grote investering

Voor onze gemeente zal dit de grootste patrimoniuminvestering worden van de voorbije jaren. Het bouwen van een professioneel cultureel centrum vraagt specifieke kennis. Die kennis heeft de gemeente zelf niet in huis. Daarom huurt het de nodige expertise in. Op basis van de resultaten van de eerdere bevraging, plaatsbezoeken aan gelijkaardige centra wordt nu het ‘plan van eisen’ opgemaakt. Daarin staat welke zalen en inrichting we wensen. Nadien volgt dan het ontwerp én de realisatie”, sluit Helmut af.

Locatie

Er werden verschillende locaties bekeken en onderzocht. Uiteindelijk kwam de site van het parochiecentrum Statie uit de bus als meest geschikt.

Bron: Vooruit Essen
Foto: Vooruit Essen

Facebook33
Twitter
Follow Me
Tweet