Laatste nieuws:
Nieuwe bomen voor Grensstraat en Kammenstraat

Nieuwe bomen voor Grensstraat en Kammenstraat

De voorziene kapping van een aantal bomen in de Grensstraat riep de voorbije weken vragen op bij de omwonenden, ook langs de Nederlandse kant van de grens. Uit de bespreking in de gemeenteraad bleek dat de kapping onvermijdelijk is, maar met een hele reeks nieuwe bomen zal worden gecompenseerd.

Compensatie voor de gekapte bomen

Met heel wat jaren vertraging wordt er gestart met de werken aan de Kammenstraat. Daarbij wordt ook de riolering opnieuw aangelegd. Dat gebeurt uiteraard met een gescheiden afvoer voor afval- en voor regenwater. Om het regenwater te kunnen afvoeren, moeten de riolen en de sloot in de Grensstraat aangepast worden. En daarbij staan enkele bomen onvermijdelijk in de weg. Dat leverde vooral in Nederland veel onbegrip op en Steff Nouws (CD&V) vroeg of er wel voldoende werd gecommuniceerd. En Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) benadrukte de noodzaak van een compensatie voor de gekapte bomen.

45 nieuwe bomen

Infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) antwoordde dat bij het opmaken van de plannen alle inwoners van de Grensstraat, ook langs Nederlandse kant, uitgebreid werden geïnformeerd. Ook was de gemeente Roosendaal om een advies gevraagd, maar daarop is er nooit een antwoord gekomen. Quick verbaasde zich dan ook over de beroering die in de gemeenteraad van Roosendaal was ontstaan, maar gaf ook mee dat er opnieuw zal worden gecommuniceerd met de buren. Ze gaf ook aan dat er elf bomen worden gekapt in de Grensstraat, en acht in de Kammenstraat. Als compensatie worden er daarvoor 45 nieuwe bomen aangeplant, al kunnen die niet op dezelfde plaats komen, anders dreigen ze de riolering te beschadigen.

Bron: N-VA/PLE
Foto: © Machteld Verrycken