Laatste nieuws:
Nieuwe bioscoop op komst in Roosendaal

Nieuwe bioscoop op komst in Roosendaal

De plannen voor een nieuwe bioscoop in Roosendaal krijgen steeds meer gestalte. Het bouwterrein aan de Nieuwstraat is recent door de gemeente Roosendaal verkocht. Het wachten is nu op de vergunningaanvraag en de daaropvolgende procedure.

Al enkele jaren bestaan er ideeën voor de realisatie van een bioscoop op het braakliggende stuk grond in de Nieuwstraat. Het gaat om het kale terrein dat ligt tussen het politiebureau en de parkeergarage van winkelcentrum De Biggelaar. De huidige exploitant van de City bioscoop, Dhr C. Lambregts, heeft onlangs het bewuste stuk grond van de gemeente Roosendaal gekocht. Hij is van plan om zijn bedrijfsactiviteiten van de Brugstraat te verplaatsen naar de Nieuwstraat. Het ontwerp van de nieuwe bioscoop/annex woning is door de gemeente getoetst aan het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad. De conclusie is dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan past en dat er een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Verkeersmaatregelen
Als de bioscoop er daadwerkelijk komt, moet ook de bestaande infrastructuur in de Nieuwstraat onder de loep genomen worden. De gemeente Roosendaal onderkent dit. Naar verwachting wordt de inrichting van de weg en de verkeersafwikkeling aangepast, waar dat nodig is.

Informatieavond
De exploitant organiseert volgende week een informatieavond voor de omwonenden van de locatie in de Nieuwstraat. Hij licht daarbij zijn plannen over de nieuwe bioscoop nader toe. De bijeenkomst vindt plaats op 14 maart 2018 om 19.30 uur in de City-bioscoop aan de Brugstraat. Een ambtenaar van de gemeente Roosendaal sluit bij deze avond aan, om vragen te beantwoorden die specifiek voor de gemeente bedoeld zijn.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: ©Google streetview

JV

Facebook8
Facebook
Twitter
Visit Us