Laatste nieuws:
Nieuw netwerk rond zwangerschap en geboorte in de regio geboren

Nieuw netwerk rond zwangerschap en geboorte in de regio geboren

Betere zorg rond zwangerschap en geboorte is een belangrijke uitdaging voor zorgverleners en andere partners (o.a. Gynaecologen, huisartsen, vroedvrouwen, kraamzorg, kinesisten, thuishulp,…).

Nog al te vaak wordt er te weinig samengewerkt of is het beschikbare aanbod ongekend. In het kader van een regionaal zorgstrategisch plan (consortium Samen ZorgKrachtig) hebben de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel de handen in elkaar geslagen om samenwerking actief te faciliteren.

Ze organiseerden daarom voor de zorg- en welzijnsprofessionals van hun regio op 25 mei een netwerkevent in het AZ Klina in Brasschaat.
Hiermee wordt de opstart gerealiseerd van een netwerk rond zwangerschap en geboorte. Hoe kunnen we een gepaste doorverwijzing doen? Wie staat mee in voor de geestelijke gezondheid van de moeder? Waar kan ik voor wat terecht?

De geboorte van dit netwerk betekent een actieve kruisbestuiving tussen bestaande betrokkenen, met als doel een efficiënter vangnet voor het hele gezin.

Bron: AZ Klina
Foto: Pixabay

Facebook33
Facebook
Twitter
Visit Us