Laatste nieuws:
Nieuw mobiliteitsplan Kalmthout gaat volledig voor STOP-principe

Nieuw mobiliteitsplan Kalmthout gaat volledig voor STOP-principe

De Kalmthoutse gemeenteraad keurde in juni het nieuwe mobiliteitsplan goed. Dat verscheen officieel in het Staatsblad en zo is de lange procedure helemaal afgerond. Opvallend is de duidelijke keuze voor de fiets en veilige schoolomgevingen. Het plan bevat de krachtlijnen voor de toekomstige mobiliteit in Kalmthout, maar ook concrete acties zoals bijvoorbeeld meer en grotere zones 30.

Na 17 jaar was het mobiliteitsplan van de gemeente Kalmthout aan een update toe. De basis van het nieuwe plan is het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privaat gemotoriseerd vervoer. “We willen mensen aansporen na te denken over welk vervoersmiddel gepast is voor hun verplaatsing. We geloven sterk in de fiets, wat in dit plan duidelijk is vertaald. Zo blijven we inzetten op hoogwaardige fietsroutes, betere fietsenstallingen en komen er Blue-bikes aan station Heide. Goede infrastructuur blijft hoog op de agenda staan. De eerstvolgende nieuwe fietspaden zullen aangelegd worden langs de Roosendaalsebaan, de Achterbroeksteenweg en de Putsesteenweg”, vertelt Werner Torfs, mobiliteitsmedewerker van de gemeente Kalmthout.

Na een openbaar onderzoek, waarbij inwoners het plan konden inkijken en hun bemerkingen konden meegeven, werd het geactualiseerde plan op de gemeenteraad van 19 juni 2018 goedgekeurd. “Door in dialoog te gaan, konden we achterhalen waar de Kalmthoutenaar echt van wakker ligt op vlak van mobiliteit. Met die zaken hebben we dan ook rekening gehouden in ons finaal plan.” weet mobiliteitsschepen Jef Van den Bergh.

“Kinderen moeten op een veilige manier naar het school kunnen gaan.” gaat Van den Bergh verder. “De gemeente zal daarom de knelpunten op schoolroutes aanpakken. De zones 30 aan de scholen worden één voor één onder loep genomen en verbeterd waar mogelijk. Ook schoolstraten kunnen de schoolomgeving veiliger en duurzamer maken.”

Daarnaast wordt er nog gewerkt aan een betere verkeersleefbaarheid in de centra en wordt sluipverkeer tegen gegaan. Binnenkort zal de eerste trajectcontrole geïnstalleerd worden om overdreven snelheid aan te pakken.

Het plan geeft aan welke richting de gemeente Kalmthout uitgaat, hoe men moet omgaan met het verkeer met als doel om tot een uniformer wegbeeld te komen. “Tot slot werken we, naast een fietsdeelsysteem, een autodeelsysteem op maat uit.” besluit Werner Torfs.

INFO: www.kalmthout.be/mobiliteitsplan-kalmthout.html, mobiliteit@kalmthout.be, 03 620 22 14

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us