Laatste nieuws:
Nieuw fietspad naar Het Rood in Kapellen

Nieuw fietspad naar Het Rood in Kapellen

Vorige zomer werd het fietspad in de Streepstraat in Kapellen tussen de Parijse Weg en de Biartlei ontdubbeld. De fietsers komende uit Hoevenen rijden richting Kapellen sindsdien op een afgeschermd gedeelte van de rijbaan. Veel fietsende scholieren gebruiken deze fietsverbinding tussen Hoevenen en het Koninklijk Atheneum in de Streepstraat.

In de andere richting rijden de fietsers nu op een bestaande gemengd voet- en fietspad langsheen het natuurgebied Het Rood. Dat pad dat aangelegd werd met betonklinkers is in zeer slechte staat. Daarom is het nodig om het gedeelte van het fietspad richting Hoevenen tussen de Parijse Weg en de Biartlei te vernieuwen. De klinkerverharding wordt in de maand augustus vervangen door asfalt. Het nieuwe fietspad moet klaar zijn tegen het begin van het schooljaar.

Foto: Pixabay

MLH

Facebook64
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken