Laatste nieuws:
Nieuw in België vanaf 2018 de Woningpas

Nieuw in België vanaf 2018: de Woningpas

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Maar vanaf het voorjaar van 2018 wordt de Woningpas officieel ingevoerd, een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt. Hoe werkt dit juist en welke voordelen heeft hij voor jou?

In de context van het Renovatiepact 2050 wordt in het voorjaar van 2018 de Woningpas ingevoerd. Het Renovatiepact 2050 kwam er als een overeenkomst tussen de bouwsector, consumentenorganisaties en de overheid. Het doel van dit pact is om ervoor te zorgen dat gebouwen beter worden gerenoveerd en de energieprestaties van woningen verbeteren.

Wat is een Woningpas?
Eén van de middelen om de doelstellingen van het Renovatiepact 2050 te bereiken is de Woningpas. Het is een digitaal paspoort voor een woning dat tal van informatie bevat, zoals:
-Renovatieadvies en EPC+
-Plannen
-Stavingsstukken van gebruikte materialen
-Premies en leningen
-Rapportering renovatiepact
-Digitale attesten
-Bodem en ondergrond
-Asbestinventaris
-Gegevens over ketel, airco en ventilatie
-EPB en EPC attesten
-Zichtbare gebreken
-Zonnepotentieel van de woning

Je kunt er dus alle data en attesten waarover ook de overheid beschikt op terugvinden. In eerste instantie zullen enkel de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen, later ook kopers, huurders, energiedeskundigen, architecten, enzoverder. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische investeringen, en daarna je energiescore updaten.

Timing
De eerste release staat ingepland in het voorjaar van 2018. Dit zou echter slechts een ‘light’ versie zijn. Tegen 2019 wordt dit verder uitgebreid en spreekt men van een ‘medium’ versie. In 2020 wordt zal de volledige versie uitgerold worden. In 2021 wordt ook de rapportering van het renovatiepact toegevoegd, deze versie zal de naam “Woningpas 2.0” krijgen.

Bron: Hebbes.be

JV

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us