Laatste nieuws:
Netwerkevenement geeft startschot van Samen ZorgKrachtig

Netwerkevenement geeft startschot van Samen ZorgKrachtig

De Zorgregio Brasschaat (gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel) werkte onder begeleiding van de Provincie Antwerpen ‘Samen ZorgKrachtig’ uit. Dat is het eerste regionaal zorgstrategisch plan in Vlaanderen. Het plan verbindt partners binnen welzijn en zorg en dat al voor de nieuwe eerstelijnszones er zijn.

Op een netwerkevenement op 18 december 2017 gaven alle partners officieel het startschot om het plan in de praktijk te brengen. Dat gebeurde in het Arboretum in aanwezigheid van het provinciebestuur, de verschillende lokale besturen en alle betrokken actoren.

Samen ZorgKrachtig in het kort
Het project bundelt de krachten van de lokale besturen, de plaatselijke en regionale zorgverstrekkers en de welzijnsorganisaties. Zo biedt de zorgregio een geïntegreerde en overkoepelende zorgstrategie.

De thema’s binnen het plan zijn armoede, gezondheid, huisvesting en woonbegeleiding en ouderen- en thuiszorg. Want de uitdagingen zijn groot: de huidige schaarste in zorg- en dienstverlening, de beperkte middelen vanuit de overheid, de stijgende nood omwille van de vergrijzing, de stijging van de (kinder)armoedecijfers, het belang van partnerschap met gebruiker en mantelzorger, de nood aan zorg geïntegreerd in de samenleving, de reorganisatie van het eerstelijnslandschap, het vernieuwde decreet Lokaal Sociaal Beleid, de integratie gemeente en OCMW, een nieuw Vlaams ziekenhuislandschap…

Kortom: er verandert heel wat in de organisatie van de dienstverlening, waarbij participatie essentieel is. Zowel van de burger als de professional, om samenwerking en afstemming te realiseren en te bevorderen. Dat doet Samen ZorgKrachtig.

Vanaf nu gaan alle partners van start, vanuit de volgende uitgangspunten:
– De zorgvrager/burger centraal (door tijdig, correcte en duidelijke informatie)
– Bereikbare, betaalbare en toegankelijke dienstverlening
– Afstemming en samenwerking tussen beleid, actoren en de behoefte van de burger
– Participatieve bottom-up benadering
– Lokale eigenheid met regionale slagkracht

INFO: 03 620 15 69, greet.buysen@ocmwkalmthout.be

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JH

Facebook10
Facebook
Twitter
Visit Us