Laatste nieuws:
Neem deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Neem deel aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Klimaatverandering zorgt voor langdurige perioden van droogte en intense regenbuien met enerzijds watertekorten en anderzijds overstromingen tot gevolg. Tegelijkertijd is er zoveel verharding waardoor regenwater niet meer in de bodem kan indringen. Zo kan er lokaal verdroging optreden. Jij als inwoner kan echter mee helpen. De Vlaamse overheid organiseert nog tot en met 31 oktober het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, waarbij je zo veel mogelijk verharding uit je voor-, achter- of geveltuin vervangt door groen. Steden en gemeenten nemen het tegen elkaar op: wie wipt de meeste tegels?



Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Geef die dan in via www.vk-tegelwippen.be. Om het aantal gewipte tegels te bepalen, ga je uit van het formaat 30 x 30 cm. Grotere of kleinere tegels reken je dus om naar dat formaat. In één vierkante meter gaan er 11 tegels. Kalmthout is alvast een van de deelnemende gemeenten. Met het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen gaan we de uitdaging aan om het grijze Vlaanderen om te toveren tot een groen paradijs. De campagne past in het gemeentelijke Energie- en Klimaatactieplan 2030. Bovendien geeft de gemeente een subsidie van 10 euro per m² voor het ontharden en vergroenen van de tuin, voor 50% van de bewezen kosten (met een maximum van 200 euro). Meer info vind je hier.

Doe mee, registreer je gewipte tegels tijdens het VK Tegelwippen en help zo de gemeente Kalmthout aan de overwinning. Ook wij wippen namelijk zo veel mogelijk tegels en gaan zo voor een nóg groenere gemeente.

Bron: Gemeente Kalmthout
Foto: PixaBay

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen