Natuurwerken in Bleke Heyde

Natuurwerken in Bleke Heyde

In de winter van 2018 en het voorjaar van 2019 hebben de bossen in het Antwerpse nogal wat te verduren gehad. Door hevige stormen sneuvelden ook in de Bleke Heyde verschillende dennen. Enkele wandelpaden raakten daarbij versperd. Een aantal bomen zijn ook nog ontworteld of hebben loshangende takken, wat de veiligheid van de wandelaars in het gedrang kan brengen.

Daarom slaan Kempens Landschap en Bosgroep Antwerpen Noord de handen in elkaar om dit stukje belevingsnatuur in Wuustwezel op te waarderen en veilig te maken voor bezoekers.

Geplande werken

Er zijn een aantal werken gepland die het bos moeten behoeden tegen verdere stormschade en die de biodiversiteit zullen versterken:
-Langs de zuidrand zullen grove dennen gekapt worden in een strook van 10 meter. Deze bosrand zal opnieuw aangeplant worden met verschillende inheemse struiken en kleine bomen, die een goede windbuffer zullen vormen en tal van vlinders en vogels zullen aantrekken.
-Op de locatie met de meeste windval worden de overige risicobomen geveld en vervangen door drie verjongingsgroepen van inheemse loofbomen. In de verjongingsgroepen staan de boompjes dicht bij elkaar zodat ze gestimuleerd worden om snel in de hoogte te groeien. Op lange termijn blijft per groep één toekomstboom over die zo lang mogelijk kan blijven staan en een hoge ecologische meerwaarde zal vormen.
-Aan de poel zullen enkele grove dennen verwijderd worden om de lichtinval en de waterkwaliteit te verbeteren.
-De wilgen aan de noordzijde zullen in hakhoutbeheer gezet worden om een dichte begroeiing te vormen waar watervogels zich thuis voelen.
-Daarnaast zullen ook de zaadbomen van Amerikaanse vogelkers gekapt worden om meer kansen te bieden aan de inheemse eiken om zich van nature te verjongen.
-De exacte timing van de werken is nog niet gekend, maar zullen ten vroegste december 2019 van start gaan.

Meer info
Bosgroep Antwerpen Noord – 03 355 09 43 – antwerpennoord@bosgroep.be

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet